Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Analytiikalla voidaan tehostaa toimintaa ja kilpailukykyä sekä luoda digitaalista liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Data ja liiketoiminta-analytiikka ovat avainasemassa digitalisaation hyödyntämisessä ja muodostavat kilpailuetua monissa yrityksissä eri toimialoilla, myös yksityisellä sosiaali- ja terveyssektorilla. Toiminnan tehostaminen, digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehitys sekä uudet liiketoiminta-avaukset luovat yrityksille arvoa. Kauppatieteiden maisteri Milla Ratia tutkii väitöskirjassaan analytiikan arvonluontia.

Milla Ratia
Milla Ratia

Digitalisaatio ja sen myötä lisääntyvät datamäärät koskettavat meitä kaikkia. Useat toimialat elävät laaja-alaista digitalisaation murrosta ja yritysten menestys tulee yhä enemmän määräytymään sen mukaan, kuinka hyvin tähän murrokseen osataan vastata. Menestyksekkään liiketoiminnan rakentaminen edellyttää jo itsessään datapohjaista päätöksentekoa.

Dataa voi syntyä esimerkiksi organisaation omissa operatiivisissa prosesseissa, erilaisista digitaalisista palveluista, asiakasymmärryksen kasvattamisen seurauksena tai erilaisista sensoreista. Tämän monimuotoisen datan hyödyntämisen mahdollistajana toimii liiketoiminta-analytiikka, joka voi olla perusmuotoista raportointia tai edistyksellisempää analytiikkaa ja tekoälyä.

Lukuisat toimialat ja organisaatiot, kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon alan yritykset, pyrkivät myös operatiiviseen tehokkuuteen prosesseissaan ja tavoittelevat kustannustehokkuutta. Lisäksi yrityksillä on paineita tuoda markkinoille uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita.

— Optimoimalla hallinnollisia prosesseja ja yrityksen johtamiseen liittyviä prosesseja voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Myös operatiivista tehokkuutta pyritään edistämään hyödyntämällä liiketoiminnan analytiikkaa, sanoo Ratia.

Kilpailu markkinoilla kiristyy jatkuvasti ja tästä johtuen tehostamisen mahdollistavat datan laaja-alaiseen hyödyntämiseen tähtäävät teknologiat ovat saavuttaneet suuren suosion. Erityisessä suosiossa ovat analytiikkatyökalut, jotka mahdollistavat organisaatioiden eri järjestelmiin siiloutuneiden datavarantojen hyödyntämisen päätöksenteossa.

Yritykselle voi syntyä arvoa datapohjaisen päätöksenteon ja tehostamisen lisäksi liiketoiminnan kehityksestä. Liiketoiminnan kehitys voi koskea nykyisiä liiketoimintaprosesseja ja -toimintaa tai täysin uusien tuotteiden ja palveluiden kehitystä. Arvonluonti voi olla lähtöisin jopa täysin uuden liiketoiminnan kehityksestä ja innovaatioista. Tämä edellyttää organisaatiolta erilaisia kyvykkyyksiä, kuten ihmisiä, prosesseja, teknologiaa ja dataa.

— Väitöskirjassani tarkastelen liiketoiminnan analytiikan arvonluontia yksityisellä sote-sektorilla eri arvonluontiasteikkojen kautta. Mitä ne ovat ja mitä niiden käytännön toteuttaminen edellyttää, Ratia täsmentää.

Ratian väitöskirjatutkimus keskittyy erityisesti siihen, minkälaista arvoa analytiikalla voidaan luoda yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla sekä mitä kyvykkyyksiä arvonluonnin eri asteikot edellyttävät.  

Tutkimus osoitti, että liiketoiminnan analytiikka voi luoda yritykselle arvoa. Tätä arvoa voidaan luoda usealla arvonluonnin eri asteella, jolloin kompleksisuus ja kyvykkyydet, joita arvonluontiin edellytetään, lisääntyvät, kun arvonluonti siirtyy seuraavalle tasolle. Yksityisellä sote-sektorilla arvonluonti voi olla yrityksen oman toiminnan ja operatiivisten prosessien tehostamista, uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä asiakkaille tai uuteen liiketoimintaan tähtääviä innovaatioita.

Milla Ratia on koulutukseltaan ekonomi ja hänellä on laaja-alainen kokemus analytiikan ja digitalisaation johtamisesta eri toimialoilta. Tällä hetkellä hän työskentelee digitalisaatiojohtajana energia-alan konsernissa.

Kauppatieteiden maisteri Milla Ratian tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Business Analytics Creating Value in the Private Healthcare Sector tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 28.1.2022 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Asta Pundziené Kaunasin teknillisestä yliopistosta Liettuasta. Kustoksena toimii professori Nina Helander johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjan PDF-versio

Comments are closed.