Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

CBD:n monet vaiheet

CBD:tä sisältävien tuotteiden laillinen asema on kokenut vuosien varrella monia muutoksia. Siinä missä valmistajia, jälleenmyyjiä ja kuluttajia ovat hämmentäneet muuttuvat säädökset, on CBD tuotteiden, kuten CBD öljy, suosio jatkanut kuitenkin kasvuaan. Tutkimustulokset aiheesta ovat lupaavia, ja antavat osviittaa sille, että tutkimustyötä on tarpeen jatkaa ja kehittää edelleen.

CBD elintarvikkeissa

Monet kannabisyrittäjät Euroopassa ovat markkinoineet tuotteitaan elintarvikkeina. Euroopan unionin uuselintarvikeasetus on pitkään määritellyt CBD:n roolin Euroopassa.

Uuselintarvike on ihmisravinnoksi tarkoitettu tuote, josta ei ole merkittävää näyttöä siitä, että sitä olisi käytetty laajasti EU:n jäsenvaltioiden alueella ennen vuotta 1997.

CBD-tuotteet kuuluivat tämän asetuksen piiriin vasta vuonna 2018, jolloin asetusta päätettiin uudistaa. Tämän seurauksena päivitetyssä uuselintarvikeasetuksessa pääteltiin, että Cannabis Sativa L:n käytöstä ravintoaineena ei ollut riittävästi dokumentaatiota. Hamppukasvin kukkia ja lehtiä ei myöskään erikseen mainittu tässä tarkistetussa asetuksessa. Muutokset ajoivat monet kannabisyrittäjät ahtaalle, kun aiemmin laillisista elintarvikkeista tuli erityisluvallisia. Tämän lisäksi Euroopan komissio päätti keskeyttää erityislupahakemusten käsittelyn, ennen kuin CBD:n lainsäädännöllinen asema olisi selvempi. Hakemuksia on sittemmin alettu käsitellä uudelleen, mutta tiettävästi yksikään yritys ei ole toistaiseksi saanut lupaa markkinoida CBD tuotteita EU:n alueella elintarvikkeina.

CBD kosmetiikassa

Kosmetiikkatuotteiden osalta CBD:n asema on hiukan selkeämpi. Tähän ovat olleet vaikuttamassa useat tekijät. Yksi taho, joka on ollut voimakkaasti ajamassa CBD:n selkeämmän lainsäädännön asiaa on EIHA, European Industrial Hemp Association. Se on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään kannabiksen teollisten yrittäjien etuja Euroopassa. EIHA ehdotti Euroopan unionille CBD:n lisäämistä eurooppalaiseen kosmetiikkatietokantaan (CosIng). Ehdotukseen sisältyi Cannabis Sativa L:n rajoitusten poistaminen ja kolmen uuden INCI-nimen (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) lisääminen luetteloon. Ehdotuksia lisättäviksi nimiksi olivat Cannabis Sativa -lehtiuute, Cannabis Sativa -lehti/ -varsiuute ja Cannabis Sativa -juuriuute. EIHA jätti ehdotuksensa vuoden 2019 lopulla.

Toinen asia, joka vaikutti merkittävästi CBD:n asemaan, on niin kutsuttu Kanavape-tapaus. Kahta ranskalaista yritysjohtajaa syytettiin sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetun CBD-öljyn maahantuonnista ja markkinoinnista Ranskassa. CBD-öljy valmistettiin laillisista hamppukasveista Tšekin tasavallassa. Öljy uutettiin käyttämällä koko kasvibiomassaa, joka sisälsi myös kannabiskasvin lehtiä ja kukkia.

Syytös perustui Ranskan lakiin, jonka mukaan vain hamppukuiduista ja -siemenistä valmistetut tuotteet olivat laillisia. Tuomitut valittivat asiasta toiseen tuomioistuimeen, jonka nimenomaisena tehtävänä oli tutkia, oliko tässä tapauksessa kansallisen ja EU:n lainsäädännön välinen ristiriita. Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin antamaan ennakkoratkaisu asiassa.

Tuomiossa C-663/18 todetaan, että EU:n lainsäädäntö ja erityisesti EU:n jäsenvaltioiden (mukaan lukien Norja ja Sveitsi) välistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt estävät tällaisen kansallisen lainsäädännön.

Tuomioistuin toteaa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä koskevia määräyksiä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 artikla) ​​sovelletaan, koska nyt kyseessä olevaa CBD:tä ei voida pitää ”huumeena”, koska CBD sillä ei näytä olevan psykotrooppisia vaikutuksia tai muutoin haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Tuomioistuin katsoi, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat määräykset olivat paikallisen lainsäädännön vastaisia. CBD:n markkinointikielto on SEUT-sopimuksen 34 artiklan mukaan kielletty toimenpide, jolla on vastaava vaikutus tuonnin määrällisiin rajoituksiin.

Kansanterveyden suojelu ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden arviointi kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, mutta kansallisen tuomioistuimen on arvioitava saatavilla olevat tieteelliset tiedot varmistaakseen, että väitetty todellinen kansanterveydelle aiheutuva riski ei koostu yksinomaan hypoteettisista syistä.

Päätös kieltää CBD:n markkinointi, sillä se rajoittaa merkittävästi muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen ja markkinoitujen tuotteiden kauppaa, olisi mahdollista vain, jos kansanterveydelle aiheutuva riski näyttäisi olevan riittävän perusteltu.

CBD vuonna 2021

EIHA:n ehdotus ja tuomio asiassa C-663/18 vaikuttivat merkittävästi CBD:n roolin selkiyttämiseen lainsäädännössä, kun EU päätti laillistaa sen käytön kosmetiikassa kaikissa jäsenvaltioissaan helmikuusta 2021 alkaen.

CBD löytyy CosIng-tietokannasta nimellä Cannabidiol – johdettu kannabisuutteesta, tinktuurasta tai hartsista. CBD-tuotteita, kuten CBD-öljyä, voidaan markkinoida laillisesti seuraavilla ominaisuuksilla: antioksidantti, talintorjunta, ihonsuoja ja ihonhoito.

CBD-tuotteita tilatessa kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki markkinoilla olevat CBD-tuotteet eivät täytä lain vaatimuksia. CBD-tuotteiden markkinointi suun kautta käytettäväksi on vastoin lainsäädäntöä. Markkinoinnissa ei myöskään saa luvata, että tuote parantaa terveyttä tai muuten vaikuttaa lääkkeen tavoin.

Suomessa CBD tuotteet luetaan helposti lääkkeiksi niiden käyttötavasta ja -tarkoituksesta riippumatta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut lausunnon, jonka mukaan CBD tuotteet kuuluisivat sen valvonnan alaan. Tämä lausunto on vuodelta 2019, joten sitä todennäköisesti tullaan päivittämään jossain vaiheessa.

Asiasta on kuitenkin myös toisenlaista näyttöä, sillä Korkein Hallinto-oikeus ratkaisi tapauksen 2512/2/19 kuluttajan hyväksi. Kuluttaja oli tilannut Puolasta CBD öljyä, joka joutui tullin takavarikoimaksi. Päätöstä perusteltiin Fimean aiemmin antamalla lausunnolla siitä, että CBD:tä sisältävien tuotteiden tulisi olla rinnastettuja lääkkeisiin.

Tapauksessa ratkaisevaksi osoittautui tapauskohtainen harkinta, jota ei tällä kertaa oltu käytetty. Kannabidiolia sisältävän minkä tahansa valmisteen oletettiin kuuluvan Fimean lääkelistalle, sillä Kannabidioli mainitaan tällä listalla. Tästä haltuun otetusta CBD öljystä ei kuitenkaan ollut tehty lääkeluokittelupäätöstä, joka tulisi tehdä, ennen kuin tuote voidaan lukea lääkkeeksi. Näin ollen Korkein hallinto-oikeus päätti, että CBD öljy tulee palauttaa kuluttajalle takaisin. Koko tapauksen pääset lukemaan täältä.

Comments are closed.