Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Kuinka meditointi parantaa henkistä tasapainoa?

Meditointi on nykyään suosittu harrastus, siinä missä aiemmin meditointi yhdistettiin uskonnollisiin rituaaleihin, nykyään meditoinnilla ei tarvitse olla mitään tekemistä uskonnon kanssa. Tavoitteena on rauhoittua ja keskittyä hetkeksi vain omiin ajatuksiin. Yhä useammat ihmiset pyrkivät päivittäin meditoimaan puoli tuntia tai jopa pidempään, sillä ovat huomanneet sillä olevan selviä positiivisia vaikutuksia elämään. Meditoinnilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia tutkitusti ja tässä artikkelissa käymme niitä lävitse.

Meditointi lievittää kipua, vähentää ahdistusta, stressiä ja masennusta

Meditoinnin rentouttava vaikutus on hyvin dokumentoitu ja luonnollisesti rentoutuessa ahdistuneisuus ja stressi vähenevät. Myös masennukseen tämä vaikuttaa selvästi. Monilla on tapana nauttia ennen meditointia hiukan rentouttavaa CBD-öljyä efektin varmistaakseen. Tästä voit lukea lisää esimerkiksi CBD Blogista. Meditaation vaikutuksia on tutkittu muun muassa Britanniassa vankilassa, jossa meditaation aloittaneiden vankien masennuksen ja toivottomuuden tunteet vähenivät ja heistä tuli vähemmän aggressiivisia. Myöskin tupakointi väheni, mikä käy järkeen, koska monilla tupakointi lisääntyy ahdistuneena tai hermostuneena. Amerikkalaisessa vankitutkimuksessa huomattiin, että meditointia harjoittavilla oli huomattavasti alhaisempi todennäköisyys palata vankilaan, kuin meditointia harjoittamattomilla.

Meditointi vaikuttaa aivoihin

Tutkijat ovat huomanneet meditoinnilla olevan vaikutuksia erityisesti tiettyihin aivoalueisiin. Se saa tietyt alueet aktivoitumaan ja vastaavasti toisten toiminta vähenee. Tehtäviin keskittyessä aktiiviset aivojen etulohkot aktivoituvat meditoinnin aikana. Erityisesti vasen otsalohko aktivoituu, jonka yksi tehtävistä juuri on ahdistuksen vähentäminen ja myönteiset ajatukset. Aivot menevätkin meditoidessa myönteisempään ja rauhallisempaan tilaan.

Ajan ja paikan käsitystä ylläpitävä päälaenlohko puolestaan vähentää toimintaa meditoinnin aikana. Tilan ja ajan taju vähenee. Monet meditointia harrastavat pitävät tästä tunteesta meditoidessa erityisen paljon. Meditointi eroaa tavallisesta lepäämisestä sillä tavalla, että vaikka keho on rentoutunut ja lepotilassa, tietyt aivojen alueet pysyvät erittäin valppaina, toisin kuin esimerkiksi nukkuessa.

Aineenvaihdunta hidastuu ja verenpaine alenee

Meditoidessa hengitys hidastuu ja hapen kulutus vähenee. Kokeneempien meditoijien kohdalla myös aineenvaihdunta hidastuu merkittävästi, jopa 40 %. Sympaattisen hermoston toiminta vähenee myös meditoidessa, joka rauhoittaa kehoa. Korkea verenpaine on vaarallinen kansantauti, mutta myös sen on havaittu alenevan säännöllisellä meditoinnilla. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tutkittiin sydänpotilaita, joiden kohdalla huomattiin verenpaineen merkittävä aleneminen 16 viikon säännöllisellä meditoinnilla.

Meditointi nostaa vastustuskykyä

Meditointi ei vaikuta pelkästään mieleen, vaan parantaa myös fyysistä terveydentilaa. Aivot, hormonijärjestelmä ja immuunipuolustus ovat yhteydessä toisiinsa ja koska meditointi vähentää stressiä, joka osaltaan alentaa elimistön kykyä taistella infektioita ja muita uhkia vastaan, niin meditointi osaltaan parantaa vastustuskykyä eliminoimalla stressin vaikutuksia. Tämän lisäksi meditointi auttaa tuottamaan kehossa vasta-aineita taistelussa bakteereja ja viruksia vastaan. Muuan tutkimuksessa esimerkiksi huomattiin, että meditontia harrastavalla ryhmällä oli suurempi suoja influenssaa vastaan rokotuksen jälkeen, kuin ryhmällä, jonka jäsenet eivät harrastaneet meditointia lainkaan. Vastaavia tutkimuksia on useita.

Comments are closed.