Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Lainavertailu on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana

Kuluttajat ovat viimeisen vuoden aikana vertailleet lainoja aikaisempaa vuotta ahkerammin. Varsinkin kulutusluottojen ja asuntolainojen vertaileminen on lisääntynyt. Kiristynyt taloustilanne on ajanut kuluttajat tarkastelemaan omien lainojensa kuluja. Lainojen vertailusta on tehty myös aikaisempaan helpompaa, niihin erikoistuneiden lainavertailupalveluiden avulla.

Lainavertailu on kasvanut niin uusien, kuin olemassa olevien lainojen osalta

Tietoisuus lainatuotteista ja niiden koroista on lisännyt kuluttajien innostusta lainojen vertailuun. Tarjolla on myös entistä enemmän helppokäyttöisiä palveluita, jossa lainan voi kilpailuttaa ja vertailla maksutta.

Tyypillisesti uutta lainaa haettaessa sitä vertaillaan huomattavasti enemmän, kuin jo olemassa olevaa lainaa. Tämä selittyy osittain sillä, että kuluttajat eivät tiedä, että nykyisen lainan voi kilpailuttaa uudelleen ja tarvittaessa vaihtaa uuteen edullisempaan lainaan.

Moni ei myöskään välttämättä tiedosta, onko nykyinen laina edullinen vai kallis, jos vertailukohta puuttuu. Sen vuoksi lainavertailua ja lainan kilpailuttamista pidetään tärkeänä.

Lainamarkkinat ovat jo pitkään olleen hyvin kilpailtuja ja verkossa toimii useita pankkeja ja rahoitusyhtiöitä, joilta saa nopeasti lainatarjoukset niin uudelle, kuin nykyisellekin lainalle.

Varmalaina.fi lainavertailupalvelun kautta lainoja ja pikavippejä kilpailutetaan vuoden aikana runsaasti ja selvityksen mukaan viimeisen vuoden aikana kasvua on tullut jopa +50 prosenttia edelliseen vuoteen nähden, mikä selittyy muun muassa hallituksen linjaaman väliaikaisen 10 % korkokaton, sekä kotitalouksien kiristyneen taloustilanteen vuoksi.

Asuntolainaa vertailtiin ja nostettiin aikaisempaa enemmän

Suomen pankin tilaston mukaan suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2021 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen paljon, 2,1 mrd. euron edestä. Luku on ennätyksellisen korkea ja vastaava tilanne on koettu viimeksi vuonna 2008.

Asuntolainan runsaan nostomäärän ja pidentyneiden takaisinmaksuaikojen vuoksi lainoja myös vertailtiin ja kilpailutettiin aikaisempaa ahkerammin. Keskimäärin asuntolaina kilpailutettiin noin 2 – 3 eri pankin välillä ennen päätöksen tekoa.

Aikaisempiin vuosiin verraten lainoja on vertailtu enemmän, mikä nähdään hyvänä ratkaisuna. Asuntolainat ovat summaltaan suuria ja laina-ajat pitkiä. Tällöin muutamankin prosentin heitto lainan korossa vaikuttaa merkittävästi lainan kokonaiskustannuksiin.

Asuntolainan vertailussa kannattaakin ottaa monet asiat huomioon, kuten lainan marginaali, korko ja lainaehdot. Lainan todellinen vuosikorko on hyvä mittari arvioitaessa lainan edullisuutta.

Todellinen vuosikorko pitää sisällään kaikki lainaan kohdistuvat kulut yhteensä (avausmaksu, tilinhoitomaksu, palkkiot, korko).

Entä mietitkö koskaan omistusasumisen ja vuokra-asumisen eroavaisuuksia, vuokra-asumista lisää: www.boho.fi sivustolla.

Kulutusluottojen vertailu koetaan helpoksi

Lainavertailupalveluiden mukaan kuluttajat kokevat kulutusluottojen ja muiden vakuudettomien lainojen vertailun helpoimmaksi.

Selittäviä tekijöitä ovat digitaalisten palveluiden käytön yleistyminen kaikissa ikäluokissa, sekä palveluiden saatavuus ja niistä tietoisuus. Yhtenä tekijänä pidetään myös lainavertailupalveluiden luotettavuutta, joka on lisääntynyt huomattavasti kuluttajaluottojen pysyvän hintasäätelyn jälkeen.

Kuluttajat kokevat kuluttajaluottojen vertailun ja kilpailuttamisen selkeäksi, koska lainatarjoukset voi pyytää useammasta pankista ja rahoitusyhtiöstä yhdellä hakemuksella ja lainatarjousten yhdenmukainen vertaileminen on helppoa. Lainahakemukseen voi lisätä juuri sen summan, mitä tarvitsee ja valita lainalle sopivan maksuajan esimerkiksi suunnittelemalla sen lainalaskurin avulla.

 Jokaisesta lainatarjouksesta näkee lainan kulut, koron, lainasumman, maksuajan, todellisen vuosikoron sekä lainan kokonaiskustannukset, mikä tekee lainavertailun lainanhakijalle helpoksi.

Lainojen vertailua verkossa pidetään luotettavana

Enää verkosta haettavaa lainaa ei pidetä kalliina rahoitusvaihtoehtona, vaan rinnastetaan mihin tahansa lainatuotteeseen. Ja näinhän se on. Jokainen aikaisemmin toiminut kivijalkapankki on laajentanut toimintaansa myös verkkoon, joten pankkilainaa haetaan nykyään lähes aina sähköisellä lainahakemuksella.

Lainavertailussa on nähtävillä myös lainsäädännön vaikutukset. Kalliita pikavippejä myöntäneet luotonmyöntäjät ovat lopettaneet toimintansa ja toimijoina ovat tällä hetkellä vain pankit ja kuluttajaluottoja myöntävät rahoitusyhtiöt.

Uutisointi ja lainamarkkinoilla käyty keskustelu on lisännyt ihmisten tietoisuutta lainaamisesta ja lainan kulujen vertailemisesta. Erilaiset lainavertailupalvelut koetaan hyväksi ja lainamarkkinoita selkeyttäviksi vaihtoehdoiksi.

Comments are closed.