Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Markkinoinnissa on sekä teoriaa, käytäntöjä että onnea

Kukaan ei voi koskaan olla varma, mikä markkinoinnissa toimii ja koska. Tietysti on olemassa keinoja, joilla voidaan teoriassa parantaa markkinoinnin toimivuutta ja käytännön kokemukset alueellisesti tuovat myös oman lisänsä soppaan, millä saadaan aikaiseksi paikallisesti toimiva markkinointi. Kuitenkin mitä suurempi se alue on, mille markkinoidaan – sitä ”massaisempaa” kohdeyleisö on, ja taas pienelle alueelle tai kohdennetulle kuulijakunnalle voidaan markkinoida tarkemmin ja yksilöllisemmin.

Testimonials eli ihmisten suositukset

Villen vinkit on sivu, joka on keskittynyt täysin kertomaan suomenkielisistä nettikasinoista. Se antaa ihmisille ja pelaamisesta kiinnostuneille hyödyllistä tietoa ja nopeuttaa pelaajien omaa päätöksentekoa. Villen vinkit eivät vain listaa kasinoita vaan sivusto myös kertoo omista kokemuksista sekä arvostelee kasinoita ja antaa lisätietoa näiden tarjouksista ja bonuksista. Lisäksi sivustolla kerrotaan tarkemmin myös joistain kolikkopeleistä.

Tällaiset ja vastaavanlaiset sivut ovat tiedonetsijöille hyviä välietappeja ennen sitä varsinaista kohdetta. Usein näillä aloilla, mille näitä välihakemistoja tehdään, on niin paljon kilpailua, että yksittäisen käyttäjän on vaikea käydä kaikkia yksitellen läpi, ja siksi arvosteluja täynnä oleva koontisivu on tietoa hakevalle kullan arvoinen – se säästää aikaa ja saattaa myös sisältää tietoa, mitä muuten olisi hankalaa tai ainakin aikaa vievää löytää.

Markkinoinnin teoriat

Markkinoinnin käytössä olevat teoriatkin vaihtelevat vuosikymmenen mukaan, vaikka ihmisen päätöksenteko malli on pitkälti pysynyt tuhansia vuosia pohjimmiltaan samanlaisena – se on koodattu meidän perimäämme, DNA-kierteeseen, mutta elinolot, sijainti ja esimerkiksi kulttuuritekijät saavat sen hämärtymään ja aikaa myöten myös muuttumaan, mutta markkinoijan tai kuka tilaa markkinoinnin olisi hyvä tietää jotain markkinoinnin ja mainonnan teorioista, niin meillä kaikilla ammattilaisilla olisi oikeasti helpompaa, ja meiltä osattaisiin vaadita enemmän ja oikealla tavalla.

Vuonna 1960 yhdysvaltalainen markkinoinnin professori Jerome E. McCarthy kehitteli mallin, ns. markkinointimixin, markkinoinnin kilpailukeinoista. Tämän 4P-mallin kilpailukeinojen perusosia ovat Product, Price, Place sekä Promotion. Nämä suomennetaan yleensä seuraavasti: tuote, hinta, saatavuus tai jakelu sekä markkinointiviestintä. Differointi, positiointi, segmentointi – sen, joka tekee markkinointia, on tiedostettava ja tunnettava ainakin nämä perusasiat. Markkinointi ei ole vain kuvan ja hinnan laittamista eteenpäin.

Käytäntö ja onni

Jokaisella paikkakunnalla ja jokaisella alueella on omat erikoisuutensa ja sisäiset verkostonsa, jotka sekoittavat teoreettisten markkinointimallien toiminnan. Lisäksi teoriat vaativat useimmiten laajan kohderyhmän, mikä taas paikallisella tasolla ei toimi- koska kohderyhmät ovat pieniä, silloin pitää luottaa toisenlaisiin markkinoinnin teorioihin ihmisen käyttäytymismalleista, eli mennään jo lähemmäksi käyttäytymistiedettä ja psykologiaa kuin puhdasta tuote- ja sijaintimarkkinointia.

Loppujen lopuksi kaikki kauppa kuitenkin on yhä loppujen lopuksi kahden tahon, ostajaihmisen ja myyjäihmisen välinen kanssakäyminen ja niihin kaikkiin liittyy myös tilanteen aika, paikka ja sosiaalisuus – ja sosiaalisuus tuo mukanaan tunteet, ja silloin teoriat voi heittää monesti romukoppaan, sillä hyvänkin etukäteen tehdyn ostopäätöksen voi huono myyjä vielä tyriä. Se ei tarkoita, etteikö teoria toimisi, mutta se tarkoittaa, että käytäntö voi olla monesti paljon monimutkaisempaa kuin paraskaan teoria tai pisimmälle viety markkinointisuunnitelma. Hyväkään suunnitelma ei pelasta huonoa toteutusta.

Jos ala on kovin kilpailta, voi viimeisenä ratkaisevana tekijänä olla ne varsinaiset töissä olevat ihmiset, jotka ottavat sen kontaktipinnan asiakkaisiin- jopa huonommalla sijainnilla ja keskinkertaisella tuotteella voidaan voittaa parempi sijainti ja parempi tuote, jos asiakaskohtaaminen toimii selvästi paremmin siinä teoreettisesti huonommassa paikassa.

Anna meidän auttaa, ja muista, että markkinointi ei ole myyntiä, se on sen mahdollistamista.