Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Mediatutkimus selvitti kuluttajakäyttäytymisen muutosta

Miten media-ala voi kääntää digitalisaation uhat mahdollisuuksiksi ja viime kädessä euroiksi? Tätä kysymystä Taloustutkimus Oy on selvittänyt Arvaton toimeksiannosta. Sisällön laatu, hyvä käyttökokemus, kokeilukulttuuri ja datan hyödyntäminen ovat menestyksen avaimia, kun suomalaiset mediayhtiöt etsivät uutta liiketoimintaa ja ansaintalogiikkaa.

Tutkimuksessa tuli selväksi, että kenelläkään ei ole kristallipalloa, jolla voi nähdä tulevaisuuteen. Näin eräs haastateltava ilmaisi asian. ”Emme tiedä vielä millaisia erilaisia ansaintamalleja meillä tulevaisuudessa on. Nyt näemme korkeintaan muutaman vuoden aikavälillä, miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu.”

Jotta tällaisessa maailmassa menestyy, tarvitaan uusia rohkeita ajatusmalleja ja IT-maailmasta tuttua ketterän kehityksen kulttuuria. Pitää reippaasti kokeilla, mikä toimii ja muokata toimintaa kokemusten ja havaintojen perusteella.

Keskeisiä teemoja mediajohtajien tulevaisuuspohdinnoissa olivat sisällön laadun merkitys ja saumaton käyttökokemus eri kanavien välillä. He korostivat kokeilukulttuuria ja datan hyödyntämistä uuden liiketoiminnan ja ansaintalogiikan löytämisessä.

– Tutkimustieto on tärkeää, koska sen avulla on helpompi navigoida paremmin muutoksen keskellä. Mediatutkimus on hyödyllinen mediapäättäjille, koska siitä saa tietoa ja näkemyksiä strategisten valintojen tueksi. Alan ulkopuolinen pääsee tutkimuksen avulla kartalle suomalaisten mediajohtajien mielenmaisemasta, sanoo Arvaton Per Savander.

Tutkimuksessa selvitettiin mediapäättäjien näkemyksiä suomalaisten mediayhtiöiden tulevaisuuden näkymistä ja liiketoimintamallien kehittymisestä maassamme lähivuosina. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka perustuu 19 syvähaastatteluun.

Tarkoin valikoitu joukko edustaa kattavasti suomalaisen media-alan ylintä johtoa. Haastattelut tehtiin puhelimitse ja kasvotusten syys­–­lokakuun 2018 aikana. Lue tutkimus

Comments are closed.