Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Miksi lehtimainonta vielä toimii?

Nykyään saa kuulla monesta paikasta ja monelta yrittäjältä että lehtimainonta ei toimi. Samalla saadaan toisaalta kuulla, että Facebook kuolee ja kuopataan – ihmiset lähtevät sieltä pois…. mihin pitäisi uskoa? Missä pitäisi näkyä? Jos oma työ on kaikkea muuta kuin markkinointi ja mainontaa, mutta lisää asiakkaita olisi hyvä saada tai ainakin vanhat asiakkaat olisi hyvää pitää omina. Yrittäjä ja yritys voi itse varmistaa, että sen oma palvelu toimii, mutta entä ne valittavissa olevat mainosmediat, missä pitäisi näkyä, mikä toimii ja tuottaa myyntiä?

On totta, että lehtiä luetaan erilailla kuin ennen ja ihmisille on tullut nopeampia tapoja saada tietoa käsiinsä – siksi uutistarkoitukseen tarkoitettu sanomalehti on ongelmissa, lähes kaikki uutiset ovat jo vanhoja siinä vaiheessa kun ne ovat paperilla ja ihmisten luettavana. Toisaalta taasen Facebook on vasta tullut Suomeen siinä mittakaavassa, että siellä on mitäerilaisempia ryhmiä ja sivuja ja koko Facebook-alustaa käytetään oikeasti työntekoon. Se tosiasia, että nuoret ovat vähentäneet Facebookin käyttöä, ei tarkoita, etteikö Facebook yhä olisi varteenotettava tapa tavoittaa sekä olemassaolevat että potentiaaliset asiakkaat.

Mitä missä milloin

Kyse on perimmiltään siitä samasta, mistä se on ollut niin kauan kuin joku on yrittänyt jotain toisille myydä. Keinoista, millä tulla esille. Puhutaan mediamixistä eli niistä kanavista, mitä kautta yrityksen sanoma voisi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, niistä kanavista, joilla saadaan luotua halutunlainen viesti yleisölle. Kun sitten lähdetään miettimään minkälaista yleisöä halutaan tavoittaa, missä ja koska, silloin aletaan miettiä myös niitä kanavia, joita käytetään sen sanoman välittämisessä.

Onko sanomalehti ja sitä kautta paikallislehti menettänyt merkityksensä mainosvälineenä? Kysymykseen ei ole yhtä oikeata vastausta, sillä jälleen tulee tietää, keitä yritetään tavoitella ja missä kunnossa on yrityksen muut kanavat kuten kotisivut ja esimerkiksi Facebook tai Instagram tilit – löytävätkö potentiaaliset asiakkaat ne hyvin ja löytyykö sieltä ostopolut, jotka toimivat?

Katsoo asiaa millä mittareilla tahansa täällä Suomessa, niin paikallisesti parhaimman yleispeiton saa yhä vielä paikallisella sanomalehdellä tai paikallisella ilmaisjakelu lehdellä, näiden kahden lehtityylin paikalliset eroavaisuudet ovat suuria ja joissakin paikoin Suomessa on saatavilla käytännössä vain paikallinen ilmaisjakelulehti, joita myös usein kaupunkilehdiksi sanotaan. On totta, että monet ja yhä useammat ihmiset etsivät tietoa Googlen välityksellä, mutta totta on myös se, että todella monet paikallisista palveluista ja yrityksistä eivät ole netissä tai kotisivut ovat sellaisessa kunnossa, ettei sieltä voi tilata mitään eivätkä ne innosta kävijää ostoksille.

Katsotaan vielä tarkemmin tätä paikallista printtimediaa – niistä useimmat tarjoavat pitkälti saman sisällön tai jopa täysin saman sisällön myös netissä, nettilehtenä ja nettiartikkeleina joten uutis- ja tapahtumasisältö on saatavilla myös digimuodossa, printtimuodon mainonnan kannalta hyvää puoli on se, kun ihminen lukee lehden mielenkiintoiset artikkelit, silmäilee lukija myös puolivahingossa lehdessä olevat mainokset, joista sitten muodostuu tai on muodostumatta muistijälkeä, joka sitten jossain vaiheessa auttaa muodostamaan myös mahdollisen ostotapahtuman. Lehtimainonta toimiessaan tarvitsee kuitenkin myös suunnitelman. Suunnittelematon lehtimainonta, jota tehdään silloin tällöin, toimii satunnaisesti eikä sitä voi oikeasti analysoida.

Toimivin paikallismarkkinointi saadaan aivan kuin kansainvälisestikin, kovalla työllä ja käyttämällä niitä kaikkia kanavia, joihin paikallisesti on järkeä mennä ja minne resurssit riittävät. On luonnollisestikin selvää, että yrityksellä jonka liikevaihto on max 100 000€ ei ole järkeä ottaa joka viikko esimerkiksi lehdestä koko sivun mainosta, jollei tuotantoa tai palveluita pystytä myymään entistä selkeästi enemmän. Palvelualalla taasen on hyvä näkyä sellaisilla paikoilla, missä potentiaaliset asiakkaat palvelun mainoksen näkevät – paikkoja sitten voi olla useampia.

Kokonaisuus ratkaisee

Tämän kaiken ajatuksen juoksun lopputuloksena syntyy lausahdus, että kokonaisuus ratkaisee. Se, että onko sinulla ja yritykselläsi ne kanavat hallussa, jotka ovat potentiaalisten asiakkaidesi käytössä. Jos asiakkaasi lukevat lehtiä, sinun tulee näkyä lehdessä. Jos asiakkaasi ovat nuoria, sinun on löydyttävä netistä ja somesta – eikä asia ole välttämättä näin mustavalkoinen, todennäköisesti sinulla tulee olla sekä printti että digi tavalla tai toisella hallussa, ja siihen tarvitset suunnitelmaa. Jos sinulla ei ole omaa suunnitelmaa, mutta haluat varmuutta ja jatkuvuutta oman toimintasi ulkoiseen näkyvyyteen – soita meille, me autamme mielellämme alueella Lohja, Vihti ja Kirkkonummi – sekä Raasepori, eli niin sanotusti omilla kotikentillä. Meillä on tieto, mikä toimii ja mikä kenties ei – mutta meilläkään ei ole sitä 100% taikasauvaa, jolla kaikki toimii samantien. Tehdään yhdessä markkinointisuunnitelma, toteutetaan se ja katsotaan miten meni.

KO

 

Comments are closed.