Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Miksi mainoskanavien monipuolisuus on vain hyvä asia?

Mainonnalla on olemassa lukuisia erilaisia muotoja, joista tunnetuin lienee kuitenkin perinteisen mediamainonnan muoto – painettu media eli printtimedia. Printtimediaa toteutetaan sanoma-, aikakausi- ilmaisjakelu- ja paikallislehdissä – sekä osittain myös ulkomainonnassa, kuten esimerkiksi tienvarsilta bongattavissa olevien kylttien muodossa. Printtimedian lisäksi mainontaa tapahtuu monissa muissakin kanavissa, myöskin eri muodoissa, kuten vaikkapa kirjoitetussa muodossa.

Mediamainonnan muita tunnetuimpia kanavia ovat televisio, radio ja internet. Niissä mainontaa toteutetaan eri tavoin. Radiossa mainonta tapahtuu äänen avulla, kun taas televisossa suurin merkitys on videolla. Oli kanava sitten mikä tahansa, kaikella mainonnalla on yleisesti ottaen yhtenäinen tarkoitus. Mainonnan tarkoituksena on lisätä kuluttajien tietoisuutta erilaisista tuotteista ja palveluista sekä lisätä samalla niiden tuotteiden myyntiä joko välittömästi tai pidemmällä ajanjaksolla. 

Mainonta itsessään on suhteellisen arvokasta. Toki se riippuu tietenkin siitä, mitä väylää mainostaja haluaa käyttää. Valtaosa suurista firmoista, kuten vaikkapa monet kaupat ja supermarketit, hyödyntävät kaikkia mahdollisia mainonnan väyliä. Esimerkiksi uusin Lidl tarjouslehti saattaa ilmestyä jo paljon ennen kuin radiosta kailotetaan tuoreimpia viikon tarjouksia – tai televisiossa ilmoitetaan viikonlopun Superlauantai -tuotteista. 

Miten mainostaminen on kehittynyt tähän päivään tultaessa?

Televisioissa ja radiossa mainostaminen on ollut mukana jo usean vuosikymmenen ajan. Suomessa televisiomainonta aloitettiin jo 1950-luvun lopussa, mutta yleistyivät useammalle televisiokanavalle niinkin myöhään kuin 90-luvun loppupuolella. Vaikka ei ehkä äkkiseltään uskoisi – radiomainonta Suomessa on tuoreempaa kuin televisiomainonta. Kaupallinen radiotoiminta sai nimittäin ensi äänensä vasta vuonna 1985. Tuota ennen radiotoiminta oli julkisella palvelun hoidossa, jonka vuoksi kaikki kaupallinen toiminta oli kiellettyä.

Mainonta on ollut enemmän yrityslähtöistä toimintaa tähän päivään edellä mainituin keinoin. Tällöin mainonnan vastaanottajalla ei sinänsä ole liiemmin ollut mahdollisuuksia valita häneen kohdistuvaa mainontaa. Eräät mainonnan tyypit varsinkin internetissä ovat nykyään enemmän vastaanottajalähtöisiä. Tällä tavoin toteutettu mainonta on sellaista, että sitä kuluttava voi itse valita, millaisia mainoksia hän haluaa vastaanottaa – tai mistä hän haluaa saada lisää tietoa. Parasta tällaisessa mainosforumissa on myös se, että valintoja voi muokata juuri silloin kun haluaa, niin usein kun haluaa – ja juuri sellaisiksi kuin haluaa.

Verkkomainonnan katsotaan puolestaan syntyneen 1980-luvun alkupuolella Amerikassa internetin kehittymisen myötä. Suomeen verkkomainonta levisi muutama vuosikymmen myöhemmin. Se onkin siitä lähtien jatkanut voittokulkuaan. Verkkomainonta on jatkuvassa muutoksessa ja on saanut paljon uusia muotoja vuosien varrella. 

Digitaalisen mainonnan aallonharjalla

Verkossa on siis laaja kirjo erilaista mainontaa. Mainontaa voidaan toteuttaa sekä verkkosivuilla että myös nykyään sosiaalisen median kautta. Lisäksi verkossa on mahdollista tehdä markkinointitoimenpiteitä sähköpostitse. Verkossa mainostamisesta on suhteellisen helppo tehdä yksilöllisempää perinteisiin medioihin nähden, sillä käyttäjän tietojen kerääminen on tehokkaampaa kuin myös jatkuvaa päivästä ja ajasta riippumatta.

Internetin syövereistä löytyy myös selaimessa loistavasti toimiva mainosfoorumi Oferlo. Sinne on kerätty yhteen suurimmat ja tunnetuimmat mainoslehtisten sisällöt sähköisessä muodossa. Kuluttaja voi halutessaan tutustua siellä juuri niiden yritysten mainospostiin ja tarjouksiin, joihin kulloinkin haluaa – ja joita hän tarvitsee sillä hetkellä. Oferlon kautta on myös mahdollista suodattaa ja personoida omia valintojaan. Esimerkiksi, jos haluaa saada ainoastaan suurimpien ruokakauppojen viikoittaiset tarjoukset tietoonsa, voi palvelussa rajata hakuaan Supermarketit-välilehdestä. 

Tällöin tuloksena näkyvät vain suurimmat ruokakaupat, kuten K Citymarket, Lidl tai Halpahalli. 

Mainonta muuttaa muotoaan varmasti vielä tulevien vuosien aikana. Sen kaikkia muotoja tullaan varmasti myös hyödyntämään varsinkin silloin, kun haluna on tavoittaa kaikista potentiaalisimpia kuluttajia. Nykyisin mainonnan taustatyöt tehdään sikäli tehokkaammin, että esimerkiksi mainonnan kohderyhmät valitaan huolellisemmin ja täsmällisemmin. 

Comments are closed.