Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Millä tavalla sinä erotut muista?

Markkinoinnissa on kyse pitkälti muutamasta perusasiasta ja siitä, että markkinoinnin pitää tukea yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, jotka yleensä ovat kasvu, lisämyynti ja kenties uusien markkina-alueiden löytäminen.

Markkinointi ei ole myyntiä, se on sen mahdollistamista

Suomessa on muutamia suojeltuja aloja, joiden markkinointi on joko mahdotonta tai se pitää tehdä kertomatta kaikkea. Esimerkiksi NetBet Nettikasino ei voi markkinoida suoraan, mitä se tekee ja tarjoaa, vaikka se on täysin suomenkielinen ja Euroopassa 100% sallittu ja suomalaisille laillinen vapaa-ajanpelien pelipaikka, mutta Suomen ja EU-välisen sopimuksen mukaisesti, se ei saa markkinoida pelejään.

Tämä suomalainen tilanne perustuu Veikkauksen monopoliasemaan ja EU:n antamaan poikkeuslupaan, sillä ehdolla, että Veikkaus pystyy sekä tuottamaan, markkinoimaan ja ennaltaehkäisemään pelaamista(!). Vastaava monopoli asema purettiin Ruotsissa vuoden 2019 alusta ja markkinoille tuli heti satakunta operaattoria, ja tämä siis toteutettiin lisenssimallilla.

Samalla tavalla suomalainen ravintola ei saa markkinoida viinaansa, se voi vain mainita oikeuksistaan myydä sitä ja kertoa vain oluista, siidereistä, lonkeroista ja joistain sekoituksista, joissa viinan määrä on alle mainoksissa sallitun rajan.

Laki kieltää väkevien alkoholijuomien markkinoinnin

Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on alkoholilain mukaan kielletty. Sallittua se on vain erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa, kuten väkevien alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa sekä painettuna ja verkkosivuilla julkaistuissa hinnastoissa.

Mietoja alkoholijuomia saa markkinoida rajoitetusti

Enintään 22 tilavuusprosenttisten mietojen alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on pääsääntöisesti sallittua, mutta alkoholilaissa asetetaan useita rajoituksia markkinoinnin eri muodoille. Mainontaa ei saa esimerkiksi toteuttaa yleisellä paikalla eikä se saa kohdistua alaikäisiin tai olla hyvän tavan vastaista.

Ravintolat voivat ilmoittaa lyhytaikaisista mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa mainoksessa (esim A-ständissä). Samoin anniskelupaikat voivat ilmoittaa edellä mainituista tarjouksista myös verkkosivuillaan tai lehdissä- tämä ei ollut mahdollista moneen vuoteen Suomessa, eli HappyHour mainonta oli kiellettyä.

Erottumisesta

Markkinoinnissa on kyse siitä, että saadaan potentiaaliselle asiakkaalle muodostettua muistiin jälki, jopa siten, että asiakas ei itse välttämättä ole tiedostanut. Rakennusfirmoilla tämä saadaan aikaiseksi laittamalla firman logo kaikkeen mahdolliseen: yrityksen työntekijöiden vaatteisiin, myös niihin, jotka eivät ole varsinaisia työvaatteita, firman autoihin ja mielellään myös erilaisiin paikallisiin tapahtumiin, urheiluhalliin, urheilukentille – vaikka se logonäkyvyys ei välttämättä juuri sillä hetkellä tuottaisi tilausta, se toimii muistijäljen tekijänä, varsinkin jos yritys on oikeasti brändännyt logonsa niin, että se on joka paikassa samanlainen ja sellainen, että siitä ymmärtää, millä alalla yritys toimii. Nimittäin sitten kun se päätöksentekijä miettii seuraavan projektin toimittajaa, eikä hänellä välttämättä ole jo olemassa olevaa toimittajaa, saattaa ihmisen muisti palauttaa juuri tämän uuden yrityksen logon mielestä, koska se on tullut vastaan niin monessa eri paikassa, ja päätöksentekijä ottaa kontaktin yritykseen.

Pitkäjänteisellä työllä tuloksiin

Markkinoinnissa harvoin on kyse pikavoitoista, vaan pitkäjänteisestä vuosia kestävästä työstä. Totta kai on mahdollista tehdä lyhytaikaisia kampanjoita, ja saada niillä tulosta, mutta liiketoiminta on useimmiten vuosia, vuosikymmeniä kestävää, eikä sitä voi rakentaa vaan lyhytaikaisiin kampanjoihin, vaan yritykselle pitää rakentaa selkeä pohja, jonka päälle markkinointia voi sitten alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan – tästä kaikesta puhutaan myös sanalla brändäys.

Yritys harvoin toimii alalla, missä se on ainoa toimittaja ja saadakseen uusia asiakkaita, sen pitää tehdä jotain eri lailla kuin muut alalla toimijat, vaikka itse tehty työ olisi jopa samanlaista, markkinointi ja mainonta pitää olla erilaista. Varsinkin jos yritys tulee uutena markkinoille, uutuus voi olla uutta vain alussa ja vain kerran, joten markkinoille tulo pitää onnistua kerrasta.

Comments are closed.