Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Onko sähköyhtiöiden markkinointi harhaanjohtavaa?

Kaikilla meistä on jonkinlaista kokemusta sähköyhtiöiden markkinoinnista. Erityisesti puhelimitse on monelle tullut yhteydenottoja erinäisistä sähköyhtiöiden tarjouksista ja sopimuksista, ja sähköyhtiöiden markkinointiin saattaa törmätä missä tahansa muuallakin. 

Markkinointi on toki aivan normaali osa useimpien yhtiöiden päivää, mutta ongelmalliseksi se muodostuu, mikäli se ei olekaan aivan totuudenmukaista, esimerkiksi hintojen tai ominaisuuksien puolesta. 

Ainakin jo yksi pienempi sähköyhtiö on joutunut ongelmiin puhelimitse tehdyn markkinoinnin takia, jossa on luvattu matalampaa sähkönsiirron hintaa, vaikka todellisuudessa tämän kaltaiset lupaukset ei ole mahdollista toteuttaa. Tätä esimerkkiä voisi kutsua harhaanjohtavaksi markkinoista, ja asia onkin sittemmin edennyt kilpailu- ja kuluttajaviraston harkinnan alle asiakkaiden suuren valitusmäärän takia. 

Kyseinen yritys ei suinkaan ole ainoa, jonka puhelinmyynnistä ja myyntiständeistä on tehty valituksia sillä perustein, että se olisi aggressiivista ja jopa harhaanjohtavaa. Mutta onko tämä yleistä käytäntöä sähköyhtiöiden keskuudessa?

Sähkön markkinointi puhelimitse voi olla varsin ongelmallista

Yhdellekään meistä ei puhelinmyynti luultavasti ole uusi käsite. Päinvastoin, tuntuu kuin joka päivä joku ottaisi puhelinmyynti mielessä yhteyttä, oli kyse sitten uudesta puhelinliittymästä, lehtitilauksesta, tai vaikkapa jalometallien laittamisesta kierrätykseen. Puhelinmyynti on ollut yksi myynnin ja markkinoinnin muoto jo 1980- ja 1990-luvuilta alkaen, ja se on vielä nykypäivänäkin melko normaali markkinointikikka ainakin tietyillä aloilla, kuten sähkösopimuksia ja puhelinliittymiä myytäessä. 

Myyntikokemus perustuu yleensä myyjän luonteeseen ja asenteeseen, mutta usein myyjiä on lähtökohtaisesti kehotettu olemaan sinnikkäitä ja työt tehdäänkin lähinnä provisiopalkalla, jonka takia puhelu saattaa tuntua kuluttajasta varsin aggressiiviselta. Etenkin vanhuksille on helppo saada kyseenalaisia sähkösopimuksia myytyä tätä kautta. Välillä saattaa jopa herätä kysymyksiä siitä, mitä energiayhtiötä puhelinmyyjät oikein edustavat, ja yleensä puhelut onkin toteutettu ulkoistetun telemarkkinointifirman toimesta.

Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee itse sopimukset, joita puhelimitse myydään. Asiakkaalle luvataan sähkösopimusta tarjoushintaan, mutta kyseinen hinta saattaakin perustua virheellisesti tehtyyn hintavertailuun, eikä näin ollen laisinkaan kuvasta sitä, millainen todellinen tarjoushinta voisi olla. 

Pahimmillaan asiakkaalle saadaan lähettää sitova tilausvahvistus postitse, vaikka asiakas ei näkisi suostuneensa sähkösopimukseen puhelun aikana. Ongelmia tuottaa myös myyjien painostus puhelimitse saadakseen uusia asiakkaita suostumaan sopimukseen. Lisäksi monesti tarjousta markkinoidaan voimassa olevana vain puhelun hetken ajan, painostaen asiakasta suostumaan saman tien, ilman mahdollisuutta harkinta-aikaan. 

Myös muunlaisia harhaanjohtavia markkinointikikkoja on aika ajoin ollut liikkeellä sähköyritysten toimesta, kuten esimerkiksi Oomin vuonna 2021 lakkautettu hintakattosopimus. Sinänsä itse sopimus ei ollut laiton tai epäilyttävä, mutta sopimus lakkautettiin juuri sillä hetkellä, kun se olisi ollut hyödyllisimmillään, tuoden näin asiakkailleen paikoin merkittäviäkin tappioita, jonka johdosta koko sopimus nähtiin kuluttajaviraston silmissä harhaanjohtavalta.

Mistä asiakas voi tietää energiayhtiön olevan luotettava?

Etenkin tämä kaikenlainen niin sanotusti harhaanjohtava telemarkkinointi on saanut kuluttajat erityisen valppaiksi ja varautuneiksi sähkösopimusten solmimisen suhteen. Tämän takia asiakkaat tahtovat sopimuksen ennen kaikkea luotettavalta energiayhtiöltä, vaikka se tarkoittaisikin kalliimpaa sähkölaskua. 

Täten myös sähköyhtiöiden kannattaa panostaa omaan luotettavuuteensa aina markkinoinnista lähtien. Ensimmäinen askel tähän on se, että sopimukset ja mahdolliset tarjoukset esitetään mahdollisimman selkeästi ja reilusti. 

Muutoinkin yrityksen kannattaa panostaa siihen, että sivustolta ja laskulta löytyy kaikki tarvittava, aina yrityksen yhteystiedoista lähtien. Asiakaspalvelun laatuun on myös hyvä panostaa, ja telemarkkinointia käyttäessä voisi läheisesti tarkastaa, minkälaisilla tiedoilla ja ehdoilla sähkösopimuksia asiakkaille myydään. Loppupeleissä energiayhtiön toimiessa reilusti, siitä ei hyödy pelkkä asiakas vaan myös itse yhtiö. 

Kuluttajan kannattaa sitoutua yrityksiin, joiden sivustoilta löytyy kaikki tarpeellinen tieto ja asiakaspalvelu sujuu tarvittaessa moitteettomasti. Sähkösopimuksen tulee totta kai olla juuri sitä, mitä on etukäteen luvattu. Sähkösopimusta kilpailuttaessa ei parane tuijottaa pelkkää hintaa, vaan sopimuksen tyyppi, ehdot, ja muut yrityksen vastuullisuudesta kertovat seikat tulee tarkastaa myös. 

Maailma on myös muuttunut entistä enemmän digitaaliseen suuntaan, ja moni tuleva asiakas saakin informaationsa sähkösopimuksista tätä nykyä kilpailuttamalla sopimukset vertailusivustoilla. Tämä on myös yrityksille huomioitava asia, jonka myötä esimerkiksi puhelinmyynnin määrä markkinoilla saattaisi pienentyä, kun uudenlaiset ja selkeämmät markkinointitavat valtaavat digimaailman.  

Comments are closed.