Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Paikallinen printtimainonta vs digimainonta – huomioita

Ennen eteenpäin lukemistasi ota huomioon, että olemme aloittaneet digissä 90-luvulla, ja printissä 80-luvulla, paikallisesti Lohjan talousalueella Ykkös-Lohjan kanssa töitä tehden vuodesta 2007. Meillä on siis kokemusta että koko ajan aktiivisesti toimintaa sekä suoramainonnan osalta kaupunkilehden kanssa, että digimainonnan puolella sekä paikallisesti että laajemmalta alueelta. Tässä artikkelissa tarkastellaan asiaa rajatusti alueella Lohja, ja sen välitön läheisyys ja mietitään asiaa yrityksen ja liikkeen suhteen, jonka asiakkaat eivät tule kauempaa kuin naapurikunnista, tai satunnaisesti kesäaikaan paikallisilta kesäloma-asunnoista.

Paikallinen tavoitettavuus

Lohjan alueella on mainosjakelun tietokannan perusteella reilut 21 000 taloutta, jotka ovat mainosjakelun piirissä. Ihmisiäs Lohjalla asui vuonna 2020 yhteensä vajaat 46 000 henkilöä. Aktiivisesti toiminnassa olevia yrityksiä Lohjalla on 2486 kappaletta.

Paikallisesti mahdolliset asiakkaat ovat tavoitettavissa:

 • paikallinen lehtimainonta: Ykkös-Lohja ja Länsi-Uusimaa lehdet
 • paikallinen suoramainonta Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu, Posti, EarlyBird
 • ulkomainonta digitauluissa, ulkomainoksissa, liikuntapaikoilla kuten jäähalli, Tennari
 • sosiaalisen median mainokset Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…
 • yrityksen omat kotisivut
 • alueellisen www-portaalit kuten www.ostalohjalta.fi tai www.visitlohja.fi

Yritykset käyttävät omien mahdollisuuksien mukaan näitä ylläolevia vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä omassa mainonnassaan, mutta valitettavan usein näiden menneiden vuosien aikana yrittäjät huomioivat muutamia asioita väärin, tässä niistä lisää…

Todellinen näkyvyys vs se miltä asiat tuntuvat

Sosiaalinen media

Yritys C:llä on hyvä Facebook sivu, jota seuraa 2000 seuraajaa. Niistä suuri osa asunee myös alueella, osa käyttää sosiaalista mediaa päivittäin, toiset kenties kerran viikossa – tämän yritys C:n sivuilla näistä 2000 kävijästä ei välttämättä yksikään käy aktiivisesti – eli omasta aloitteestaan. Kun yritys C sitten julkaisee jotain omalla seinällään, siitä välitetään tieto kenties noin 300 sivun seuraajalle näiden uutisvirtaan sillä julkaisuhetkellä… kuinka monesti itse selaat omaa FB uutisvirtaa taaksepäin avatessasi Facebookin? Mutta jos päivitys saa kommentteja ja keskustelua, nousee sen tavoitettavuus heti uusiin määriin ja 2000 kävijänkin sivu voi saada yhdellä päivityksellä tuhansia katselijoita

Sosiaalisen median toiminta perustuu siis ajoitukseen, jatkuvuuteen ja sosiaalisuuteen, eli siihen, saadaanko päivitykseen tykkäyksiä ja kommentteja. Pelkkä kuvan julkaisu ei vielä kovin paljon tulosta välttämättä tuo. Mutta mitä enemmän päivitykseen panostaa, sen parempi sen kokonaiskattavuus ja tavoitettavuus on.

Facebookissa, kotisivuilla ja muualla sosiaalisessa mediassa huomionarvoista on se, että kaikki nämä kanavat vaativat sen potentiaalisen asiakkaan:

 1. ottavan älypuhelimen käteensä ja avaavan kyseisen sovelluksen / menevän tietokoneelle ja avaavan selaimen
 2. valitsemalla kohteeksi yritys C:n kanavan / menemällä yritys C:n sivustolle / löytämällä yritys C linkki Googlen kautta
 3. osumalla paikalle oikeaan aikaan

Yrityksen keskustellessa omassa sosiaalisen median kanavassaan siiloutuu viestit koskemaan käytännössä vain sitä yhtä kanavaa ja sen käyttäjiin kohdistuen. Esimerkiksi tässä tapauksessa keskimääräinen viesti tavoittaa muutaman sata jo aiemmin yritystä seuranneita henkilöitä tai parhaimmillaan muutama tuhat kontaktia. Sosiaalinen media paikallisessa mitassa on hyvä markkinoinnin tuki, mutta koko mainonnnan tukeutuminen sosiaaliseen mediaan ei ole toimiva konsepti – se on sitä, jos markkinoitava tuote on lähetettävissä, ja asiakas voi olla satojen kilometrien päässä… mutta lähialuemainonnassa Lohjan kokoisella markkina-alueella pelkkä sosiaalinen media ei kovin helpolla ole riitävä tapa varmistaa myynnin tavoitteiden saavuttaminen.

Yrityksen verkkosivut

Yritys C:llä on myös toimiva kotisivut, verkkosivusto, joka saa kuukausittain yli 4000 kävijää, joista 80 % poistuu välittömästi, mutta 20 % tutustuu yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Näistä asiakkaista iso osa tulee Google-hakujen kautta, koska yritys C on osannut käyttää avainsanoja kotisivujensa sisällössä ja ohjaa näiden kanssa Googlen hakutuloksia omille sivuilleen – näin monesti hakija löytää vastauksen C:n sivustolta, ja kotisivut toimivat hyvin markkinoinnin ja myynnin tukena. Jos C:llä olisi verkkokauppa, se voisi tukea entistä enemmän yrityksen myyntiä…. toisaalta huonosti tehty sisältö ja heikosti analysoidut avainsanat eivät tue yrityksen löydettävyyttä potentiaalisten tiedonhakijoiden joukosta.

Mainonnan tarkoitus

Mainoksien tarkoitus on usein saada mainoksen lukija ostamaan jotain – tai vähintäänkin muodostamaan muistijälki yrityksestä ja sen tarjonnasta, jotta mahdollisen tarpeen tullessa, tämä potentiaalinen ostaja muistaa yrityksen ja sen tarjooman – ja kenties lähtee hakemaan aktiivisesti lisätietoa ylläolevin tavoin.

Jos potentiaalinen asiakas ei tiedä mitään näistä mahdollisista tarjouksista, eli ei ole kuullutkaan yrityksestä, nähnyt yhtään mainosta, on tämän potentiaalisen asiakkaan ja yritys C:n kohtaaminen vaikeampaa – se voi tapahtua sattumankautta kaverin kommentteja lukiessa sosiaalisessa mediassa, tai Googlen haun kautta sivustolle tulemalla….. mutta monesti sen aktivoinnnin lähde on jotain kautta nähty tai kuultu mainos.

Markkinoinnin vanha prosessi toimii hyvä 2023

A = Attention – yrityksen pitää saada potentiaalisen asiakkaan huomio
I = Interest – yrityksen tarjouksen pitää kiinnostaa
D = Desire – yrityksen tuotteen tai palvelun pitää herättää halu ostaa
A = Action – ostamisen esteet pitää saada pois ja asiakas ostamaan haluamansa tuote tai palvelu

Paikallinen lehtimainos Ykkös-Lohjassa eli kotiin jaettava suoramainos

Miten sitten lehtimainos eroaa edellä kuvatusta digimainoksesta?

 • lehti ja sen mukana mainos tuodaan potentiaaliselle lukijalle kotiin, postilaatikkoon
 • potentiaalinen ostaja koskee lehteen ja joko laittaa sen suoraan paperinkeräykseen tai avaa sen ja lukaisee läpi, häntä kiinnostavat osiot
 • jos hän on kiinnostunut tai tarvitsee yritys C:n palveluita, hän huomioi mainoksen. Syntyy mainonnan ensimmäinen vaihe eli HUOMIO.

Kotiin jaettu mainos tuodaa asiakkaalle. Asiakkaan ei tarvitse itse aktiivisesti tehdä mitään sen eteen. Mainos tavallaan ”pakkosyötetään” vastaanottajalle, joka sitten jopa puolihuolimattomasti voi tutustua saatuun aineistoon.

Ykkös-Lohja on ilmestynyt kohta 35 vuoden ajan Lohjan talousalueella. Nykyään lehteä jaetaan joka keskiviikko 20 250 kappaletta ns. Kanta-Lohja alueelle, 900 kappaletta Sammatin-Karstun alueelle, 480 kappaletta Karjalohjalle ja 2810 kappaletta Nummi-Pusulaan
– mikä tarkoittaa yhteensä noin 24 000 kontaktia Lohjalla
– mikä on vähintään 4000 lehteä enemmän kuin yksikään toinen paikallinen media. Näiden koteihin jaettavien lehtien lisäksi lehteä on saatavilla liikejakeluna kymmenestä kohteesta ympäri Lohjaa noin 900 kappaleen voimin.

Lohjan lisäksi lehteä jaetaan joka viikko yli 7000 kappaletta Nummelaan ja yli 1600 kappaletta Siuntioon – tästä syntyy kokonaisjakelu,
joka kattaa reilut 34 000 lehteä ja on siten kattavin alueellinen viikkojakelu, jota hyväksikäyttämällä saat oman tarjouksesi ja palvelusi parhaiten kontaktoitumaan alueen potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Lehtimainosta ei välttämättä katso tai näe kaikki, osa saattaa olla laittanut oveen kiellon suoramainoksesta ja näistä osa käy lukemassa lehden lehtiluukussa, ja toiset näkevät mainokset esimerkiksi Lempolan tai Tynninharjun omista portaaleista.

Paikallisesti toimiva prosessi – ei kaikilla, mutta monille

 1. Saavutetaan jatkuva laaja näkyvyys ja sitä kautta tunnettavuus eniten tavoittavan median eli suoran, Ykkös-Lohjan sivuilla
 2. Tuotetaan omaan sosiaaliseen mediaan ja omille nettisivuille mainontaa tukevaa pidemmälle menevää tietoa, kuten käyttöohjeet, vinkit, esimerkit, suora ostos- ja tilauskanava
 3. Tuotetaan omaan sosiaaliseen mediaan ja omille nettisivuille olemassa oleville asiakkaille ja kiinnostuneille henkilöille lisätietoja ja uusia tarjouksia, tarkoituksena syventää ja laajentaa asiakkuutta
 4. Jatketaa perusmainontaa laajalla näkyvyydellä, jotta ostoprosessi saa jatkuvasti uusia asiakkaita, joita sosiaalisen median kanavilla, sovelluksilla ja muilla digialustoilla voidaan viedä eteenpäin ja kehittää

Kettumarkkinointi ja myynnin tukitoimet

Me Ketuissa voimme tarjota erilaisille yrityksille myynnin tukemiseen markkinointia, niin printissä kuin digissä – myös oman kotisivun löytymisen suhteen analyysiä ja toimenpide-ehdotuksia, sekä ihan todellisia toimenpiteitä. Jokainen yritys ja jokainen tilanne on erilainen, eikä sama prosessi ja toimitustapa sovi jokaiselle yritykselle – ja markkinat elävät, tilanteet muuttuvat – me haluamme olla yritysten tukena kertomassa palveluista ja tuotteista mahdollisimman tavoittavista.

Comments are closed.