Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Sijoittamisen syitä on monia – tärkeintä on aloittaminen

Olemme kaikki todennäköisesti sijoittajia jollain tasolla. Omistusasunto on sijoitus ja eläkkeemme rahoitetaan sijoitustuotoilla. Pankki sijoittaa varamme uudelleen. Töiden vähentämisellä sijoitetaan vapaa-aikaan ja ruokaostoksilla hyvinvointiin. Sijoittaminen on siis osa arkea ja kerromme sen perinteisistä syistä tässä artikkelissa tarkemmin.

Sijoittamisesta ja säästämisestä on keskusteltu aktiivisemmin viime vuosina. Nuoret aikuiset ovat siitä kiinnostuneempia ja sen uudistuneen maineen ansiosta sijoittaminen nähdään usein itselleen mahdollisena harrastuksena. Sijoittaminen onkin luultua helpompaa ja sijoitustapoja on monia.

Sijoittamisella halutaan saada tuottoa ja tuotto vaihtelee karkeasti sanottuna sijoitusajan ja riskien mukaan. Sen takia sijoittamiseen kannattaa perehtyä, jotta sen lainalaisuuksista tietää tarkemmin. Sijoittajan kannattaakin määritellä itselleen sijoittamisen tarkoitus, joka toimii punaisena lankana sijoitustaipaleen aikana.

Tarkoitusta ja tavoitteita kannattaa pohtia muissakin raha-asioihin liittyvissä toimissa. Esimerkiksi lainanhaussa tulee aina miettiä tarkkaan, mikä tarkoitus lainalla on. Sitä tulee siis pohtia perusteellisesti, jotta lainaa kannattaa ottaa. Lisäksi lainan riskit ja ehdot pitää olla selvillä ennen lainan ottamista. Löydä parhaat ja halvimmat pikalainat täältä.

Eläkesäästäminen loppuvuosia varten

Eläkeikää pidetään elämän viimeisempänä kolmanneksena, jolloin aktiivinen työelämä jää taakse. Sen jälkeen aletaan tienata eläkettä. Eläke koostuu kaikista ansiotuloista, joita ihminen on tienannut joko työntekijänä tai yrittäjänä. Vanhuuseläkkeelle jäädään 63–68-vuotiaana ja eläkkeen määrä riippuu siitä, milloin eläkkeelle jäädään.

Eläkkeen määrä on karkeasti sanottuna noin puolet palkkatulosta. Sen voi laskea netistä löytyvillä eläkelaskureilla ja laskutoimituksen perusteella voi pohtia eläkkeen riittävyyttä. Jos eläkkeellä haluaa turvata korkeamman tulotason, voi harkita eläkesäästämistä.

Sitä voi harrastaa omatoimisella säästämisellä, mutta myös vakuutus-, rahasto- ja varainhoitomaksut ovat esimerkkejä eläkesäästämisestä. Esimerkiksi omatoimisäästäminen ei edellytä suurta sijoitusosaamista eikä siinä tarvitse seurata aktiivisesti markkinoita. Yksinkertaiset ratkaisut auttavat yleensä pitkälle.

Lapselle hyvä alku säästämisellä

Kun säästäminen aloitetaan aikaisessa vaiheessa, voi varallisuus karttua lähes huomaamatta. Säästäminen voi antaa lapselle taloudellisesti paremman tulevaisuuden ja lapsi voi oppia hyödyllisiä taloustaitoja. Etuna on myös aika: mitä aikaisemmin sijoitus- ja säästötoiminnan aloittaa, sitä parempi lopputulos.

Tuottoon vaikuttaa myös sijoituskohteen valinta. Siinä määritellään pitkän aikavälin tuotto-odotus ja pyritään minimoimaan sijoitustoimintaan liittyviä kustannuksia. Kulut voivat merkittävästi vaikuttaa sijoituksien tuottoihin.

Sijoittamisella kartutetaan varallisuutta

Korkeat ansiot eivät automaattisesti tarkoita suurta varallisuutta. Tulot ja menot kasvavat usein käsi kädessä ja esimerkiksi erilaiset lainanlyhennykset voivat viedä suuren osan kuukausituloista. Yritysmaailma muuttuu nopeasti, eikä kenenkään työpaikka ole kivenvarma ikuisesti.

Taloudellinen turvallisuus olisi tärkeä saavuttaa, jotta äkillisistä muutoksista selviäisi paremmin. Säännöllinen kuukausisäästäminen on hyvä tapa aloittaa taloudenhallinta. Siinä voi jopa huomaamattomasti alkaa kerryttää varallisuutta. Jos saat työstäsi bonuspalkkioita tai lomarahaa, kannattaa nekin sijoittaa.

Entä mietitkö koskaan omistusasumisen ja vuokra-asumisen eroavaisuuksia, vuokra-asumista lisää: www.boho.fi sivustolla.

Markkinoita ei tarvitse seurata

Säännöllinen säästäminen ei edellytä markkinoiden aktiivista seuraamista, jos säästöt ovat taisia ja sijoitusratkaisut on hajautettu laajasti. Pankkien yhdistelmärahastoja suositaan paljon, mutta niissä on 1,5 % vuosittaiset kustannukset.

Säästäjän kannattaa seurata markkinoita aktiivisesti silloin, kun sijoituksia aiotaan myydä. Tuotto voi tuhoutua, jos myynti ajoitetaan väärin. Siksi sijoituksia ei kannata myydä paniikissa tai markkinoiden alakuloisissa tunnelmissa.

EFT- ja indeksirahastot voivat olla tässä mielessä hyvä ratkaisu. Niiden kulut ovat alhaiset ja niissä on laaja hajautus. Strategiarahastojenkin kulut ovat melko alhaiset ja niissä on yleensä parempi tuotto. Strategiarahasto noudattaa täsmällisesti hyvää strategiaa, jossa se esimerkiksi sijoittaa laadukkaisiin osinkoyhtiöihin.

Sijoittajalla on mahdollisuus keskittyä myös aktiivisiin rahastoihin. Niissä kannattaa valita sellaisia, joiden tuotot ovat pitkällä aikavälillä markkinaa tai strategia-EFT-rahastoa paremmat. 

Oletko kiinnostunut taloudesta?

Talouden asioita käsitellään joka puolella nettiä. Me ehdotamme sinulle tarkistettavaksi esimerkiksi sellaista sivustoa kuin Nettipankkiiri, joka tuo luettavaksi niin lainamarkkinoiden kuin sijoitusmarkkinoiden uutisia.

Hieman eri kantilta talousasioita käsitellään myös Rahanmaailma.fi sivustolla, ja molemmat näistä ovat sivustoja, joilta löytyy uutta luettavaa aina viikoittain.

Comments are closed.