Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Sisältömarkkinointi avaimena kävijämäärien nousuun

Sisältömarkkinointi voi olla avain kävijämäärien nousuun verkkosivuilla. Sisältömarkkinointi tarkoittaa erilaisten sisältöjen, kuten blogikirjoitusten, artikkeleiden, videoiden ja infografiikoiden, luomista ja jakamista tavoitteena houkutella asiakkaita ja kasvattaa sivuston kävijämääriä. Tässä joitain vinkkejä, miten sisältömarkkinointia voi hyödyntää kävijämäärien kasvattamiseksi:

 1. Tunnista kohdeyleisö: Ennen sisältöjen luomista, on tärkeää ymmärtää, kuka on yrityksen kohdeyleisö ja mikä on heidän kiinnostuksen kohteensa. Näin voidaan tuottaa sisältöjä, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja jotka he todennäköisesti haluavat lukea.
 2. Tuota korkealaatuista sisältöä: Kun sisältö on suunniteltu kohdeyleisön tarpeisiin, on tärkeää varmistaa, että se on korkealaatuista ja hyödyllistä. Korkealaatuiset sisällöt ovat tärkeitä sekä hakukoneoptimoinnin että asiakastyytyväisyyden kannalta.
 3. Markkinoi sisältöjä: Hyvän sisällön luominen ei riitä, sillä sen markkinointi on yhtä tärkeää. Sisältöjä voi jakaa sosiaalisessa mediassa, lähettää sähköposteina asiakkaille ja lisätä verkkosivujen navigointiin.
 4. Hakukoneoptimointi: Hakukoneoptimointi auttaa sisältöjä löytymään hakukoneiden kautta. Sisältöjen tulisi olla hakukoneystävällisiä, jotta ne voivat saavuttaa paremman sijoituksen hakutuloksissa.
 5. Toteuta kampanjoita: Kampanjoiden avulla voidaan keskittyä tiettyyn aiheeseen tai tapahtumaan, mikä auttaa houkuttelemaan lisää kävijöitä. Kampanjoissa voi hyödyntää esimerkiksi kilpailuja, arvontoja ja tarjouksia.
 6. Analysoi ja optimoi: On tärkeää seurata sisältömarkkinoinnin tuloksia ja tehdä muutoksia tarvittaessa. Sisältömarkkinoinnin analysointi auttaa tunnistamaan, mikä sisältö toimii ja mikä ei, jotta sisältöjä voidaan optimoida parempien tulosten saavuttamiseksi.

Sisältömarkkinointi on tehokas tapa houkutella lisää kävijöitä verkkosivuille. Korkealaatuisten sisältöjen luominen ja jakaminen, niiden markkinointi, hakukoneoptimointi

ja kampanjoiden toteuttaminen auttavat yritystä houkuttelemaan kävijöitä ja kasvattamaan sivuston kävijämääriä. Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan myös rakentaa vahvempia suhteita asiakkaiden kanssa ja lisätä brändin tunnettuutta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sisältömarkkinointi on pitkäaikainen prosessi, eikä sen tuloksia välttämättä näy heti. Sisältöjen luomisen ja jakamisen lisäksi on tärkeää seurata ja analysoida sisältömarkkinoinnin tuloksia, jotta voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja optimoida sisältöjä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Sisältömarkkinointi voi olla erittäin tehokas tapa houkutella lisää kävijöitä verkkosivuille ja kasvattaa sivuston kävijämääriä, mutta sen toteutus vaatii aikaa, resursseja ja sitoutumista. Suunnittelemalla ja toteuttamalla sisältömarkkinointia huolellisesti ja johdonmukaisesti, yritys voi kuitenkin saavuttaa hyviä tuloksia ja kasvattaa liiketoimintaansa verkossa.

Millainen on hyvä verkkosivu sisältö?

Hyvä verkkosivun sisältö on sellaista, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin ja auttaa käyttäjää saavuttamaan haluamansa tavoitteet verkkosivustolla. Seuraavassa on muutamia avainominaisuuksia, jotka tekevät hyvästä verkkosivun sisällöstä:

 1. Asiakaslähtöisyys: Hyvä verkkosivun sisältö on suunniteltu käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden ympärille. Se vastaa käyttäjän kysymyksiin ja auttaa heitä löytämään tarvitsemansa tiedot helposti.
 2. Selkeys: Verkkosivun sisältö tulisi olla selkeää ja yksinkertaista, jotta käyttäjä voi löytää etsimänsä tiedot nopeasti ja helposti. Pitkät ja monimutkaiset lauseet tulisi välttää, ja tärkeimmät tiedot tulisi esittää helposti luettavassa muodossa.
 3. Arvo: Hyvä verkkosivun sisältö tarjoaa arvoa käyttäjille. Se voi tarjota tietoa, opastusta, viihdettä tai ratkaista käyttäjän ongelman. Sisällön tulisi olla hyödyllistä ja merkityksellistä käyttäjälle.
 4. Laatu: Hyvä verkkosivun sisältö on korkealaatuista ja ajantasaista. Se ei sisällä virheitä, ja se on tarkoitettu vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Sisällön tulisi olla laadukasta, jotta se houkuttelee käyttäjiä palaamaan verkkosivulle.
 5. Visuaalisuus: Hyvä verkkosivun sisältö sisältää myös visuaalisia elementtejä, kuten kuvia, videoita ja infografiikoita. Nämä elementit voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään tietoja helpommin ja ne voivat myös lisätä sivuston houkuttelevuutta.
 6. Hakukoneoptimointi: Hyvä verkkosivun sisältö on myös hakukoneoptimoitua. Se sisältää oikeita avainsanoja ja meta-tietoja, jotta se löytyy helposti hakukoneiden kautta.
 7. Mittaus ja optimointi: Hyvän verkkosivun sisällön jatkuva mittaus ja optimointi ovat tärkeitä, jotta sivuston sisältö vastaa käyttäjän tarpeita ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Kokonaisuudessaan hyvä verkkosivun sisältö vastaa käyttäjän tarpeisiin, on selkeää ja yksinkertaista, tarjoaa arvoa, on korkealaatuista ja hakukoneystävällistä. Visuaaliset elementit voivat myös auttaa käyttäjää

ymmärtämään tietoja helpommin ja tekevät sivustosta houkuttelevamman. Hyvän verkkosivun sisältö on myös jatkuvasti mittaus- ja optimointiprosessissa, jotta se vastaa käyttäjien tarpeisiin ja tavoitteisiin ja saavuttaa halutut tulokset.

On tärkeää muistaa, että hyvä verkkosivun sisältö ei ole pelkästään tekstiä, vaan se voi sisältää myös kuvia, videoita, infografiikoita ja muita visuaalisia elementtejä. Tärkeintä on, että sisältö vastaa käyttäjien tarpeisiin ja tarjoaa arvoa heille.

Lisäksi hakukoneoptimointi on tärkeä osa hyvää verkkosivun sisältöä. Verkkosivun sisältö tulisi optimoida hakukoneystävälliseksi, jotta se löytyy helposti hakukoneiden kautta ja houkuttelee lisää kävijöitä verkkosivulle.

Hyvä verkkosivun sisältö on keskeinen tekijä verkkosivuston menestyksessä. Se auttaa käyttäjiä löytämään etsimänsä tiedot nopeasti ja helposti, antaa arvoa käyttäjille, on hakukoneystävällistä ja on jatkuvassa mittaus- ja optimointiprosessissa.

Comments are closed.