Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Sosiaalista mediaa kohtaan kohdistuu jo ähkyä – markkinointi on palaamassa perinteisille kanaville

Sosiaalisen median käyttö ja sen merkitys markkinointikanavana on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kuitenkin, sosiaaliseen mediaan voi liittyä kyllästymistä, ja tästä syystä jotkut yritykset ja markkinoijat harkitsevat uudelleen perinteisten markkinointikanavien käyttöä. Sosiaalisten kanavien käyttö on pirstaloittanut markkinoinnin kanavat ja tuonut liikaa vaihtoehtoja mainostajille tuottaen samalla entistä siiloutuneempaa markkinointia.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.

Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin ongelmat

  1. Mainosähky: Käyttäjät voivat kokea sosiaalisen median mainostulvan uuvuttavaksi ja häiritseväksi. Tämä saattaa aiheuttaa mainosten tehon heikkenemistä ja siten yritysten kiinnostuksen vähenemistä sosiaalisen median mainontaan.
  2. Luottamuksen puute: Sosiaalisen median alustojen kohdalla on ilmennyt useita yksityisyyteen, tietosuojaan ja vaikuttajamarkkinointiin liittyviä ongelmia. Tämä on voinut heikentää kuluttajien luottamusta näihin alustoihin, mikä voi saada yritykset harkitsemaan perinteisiä markkinointikanavia.
  3. Kohderyhmän huomio: Perinteiset markkinointikanavat, kuten televisio, radio, sanomalehdet ja ulkomainonta, voivat tarjota paremman mahdollisuuden tavoittaa tiettyjä kohderyhmiä, jotka eivät ole yhtä aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
  4. Brändin arvo: Jotkut yritykset saattavat kokea, että perinteiset markkinointikanavat heijastavat paremmin brändin arvoja ja luovat uskottavamman ja kestävämmän mielikuvan kuluttajien keskuudessa.
  5. Monikanavaisuus: Monikanavainen lähestymistapa, joka yhdistää sekä perinteisiä että digitaalisia markkinointikanavia, voi auttaa yrityksiä tavoittamaan laajemman yleisön ja tarjoamaan monipuolisemman markkinointiviestinnän.

Vaikka sosiaalinen media jatkaa olemassaoloaan tärkeänä markkinointikanavana, on tärkeää, että yritykset arvioivat jatkuvasti markkinointistrategiaansa ja ottavat huomioon sekä perinteiset että digitaaliset kanavat. Tämä tasapaino auttaa tavoittamaan eri kohderyhmiä ja vastaamaan kuluttajien muuttuviin mieltymyksiin ja odotuksiin.

Nopeutuva Suomi

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Comments are closed.