Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Teknologia on muuttanut työnhakua ja ansioluetteloa

Teknologia on muuttanut työntekijöitä hakevien yhtiöiden rekrytointiprosessia viime vuosikymmenien aikana. Valtava muutos saavutettiin jo silloin, kun töitä kyettiin yleisesti hakemaan verkon välityksellä vaikkapa omalta kotisohvaltaan käsin. Valtaosaa kehittyneen maailman työnhauista hoidetaankin verkossa, jolloin heti työhakemuksien alkuun esiintyy lausahdus ‘hae paikkaa verkossa’. Löydät kaiken kattavan palvelun kilpailijoista erottuvan CV:n luomiseksi osoitteesta www.cvpalatsi.fi.

Sen lisäksi, että työtä voi hakea verkossa, myös työhaastattelut voi hoitaa kätevästi verkossa. Erilaiset videoyhteydet sekä hakemuksiin liitettävät videotallenteet ovat osaltaan muokanneet työnhakua. Suorat haastattelu voidaan hoitaa kätevästi videoyhteyksien kautta, jolloin työhaastattelujen määrää voidaan tehostetusti kasvattaa. Asiasta hyötyy samalla myös työnhakija, kun haastattelun voi hoitaa kotoa käsin. Tällöin kalenterin sovittaminen onnistuu kätevimmin. Useat yritykset ovat ottaneet käyttöön verkossa hoidettavat videohaastattelut rekrytoinnin avuksi.

Yritykset hyötyvät verkossa myös brändäyksen ja kiinnostavuuden taholla. Luomalla omille sivustoilleen yrityksestä ja siellä työskentelystä esimerkiksi havainnollistavia videoita, on mahdollista kasvattaa yrityksen kiinnostavuutta potentiaalisten työnhakijoiden silmissä. Sellaiset yritykset, joiden sivustot tarjoavat videoita, olivatkin huomattavasti muita kiinnostavampia ja saavat näin enemmän työhakemuksiin vastauksia kuin sellaiset yritykset, joiden sivustoilta ei tätä tarjontaa löytynyt. Samoin työnhakijoiden oma brändäys on muuttunut visuaalisemmaksi ja omaa kuvaa luodaan erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Visuaalisuus korostuu lisäksi ansioluettelon eli CV:n ulkomuodossa.

Verkko on jo mullistanut työnhakuprosessin lisäksi myös sitä, miten työnantajat tai heidän leivissään työskentevät henkilöstönpalkkausyritysten toimintatavat ovat muuttuneet. Tulevaisuus voi tuoda mukanaan vielä suurempia mullistuksia tullessaan.

Pilvipalvelut tietopankkeina

Kohti paperitonta aikaa siirtyminen on ollut käänteentekevää tiedon arkistoimiselle sekä arkistoille. Tietoa ollaan skannattu paperillisesta muodosta paperittomaan muotoon jo vuosien ajan. Se tuo mukanaan toki erilaisia haasteita, kuten esimerkiksi tietoturva-asioita eli onko tieto verkossa tarpeeksi turvatussa muodossa ja niille kuulumattomien henkilöiden ulottumattomissa. Paperittomuus on tuonut haasteita myös tila-asioihin eli minne kaikki arkistoitu tieto mahtuu? Erilaisiin pilvipalveluihin voidaan varastoida valtavia määriä tietoa. Tuosta tiedon määrästä on mahdollista luoda tietopankkeja, joita voidaan käyttää hyväksi oikeanlaisten työntekijöiden löytämisessä. 

Tietokannoista parhaimpia olisi sellaiset jotka olisivat sekä yksityisessä että julkisessa käytössä. Näin pystytään maksimoimaan hyöty kaikkien osapuolien suhteen.

Lohkoketju eli blockchain

Lohkoketju eli blockchain -tekniikassa toisilleen tuntemattomat toimijat voivat yhdessä ylläpitämään ja tuottamaan tietokantoja hajautetusti. Tekniikka tuli tutuksi ensisijaisesti kryptovaluutoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useat eri työntekijöitä hamuavat tahot jakaisivat keskenään tietoa ja todentaisivat hakijakandidaattien tietoja sopivimman löytämiseksi. 

Ennakoiva-analytiikka apuun

Ennakoiva analytiikka on toisin sanoen toimintaa, jossa tutkitaan ja analysoidaan Big Dataa ja pyritään saamaan tulevien päätöksenteon tueksi tietoa menneistä asioista, nykyhetken tilanteesta ja tulevaisuuden tapahtumista. Datan avulla voidaan ennakoida tulevia asioita. Työnhaussa olisi mahdollista poimia kaikkien työnhakijoiden joukosta tehokkaammin juuri kyseiseen työtehtävään sopivat henkilöt. Analyysi helpottaisi etenkin niitä aloja, joissa on suuri henkilöstön vaihtuvuus. Ennakoivan analytiikan avulla voidaan myös ohjata ja optimoida asioita oikeasuuntaisesti.

Mihin suuntaan kuljemme tulevaisuudessa?

Tuo tulevaisuus tullessaan sitten erilaisia helpottavia asioita niin työntekijöille kuin työnhakijoille, on todettava se, että verkko ja digitaalisuus on helpottanut sekä mullistanut työnhakua merkittävästi jo nyt. Trendi on koko ajan kasvava, sillä viisi vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan, 40 % vastaajista sitä mieltä tai osittain sitä mieltä, että 5 viiden vuoden päästä suurin osa työn hauista tehdään videon avulla.

Comments are closed.