Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Vaihtoehtoinen lääketiede — globaali markkinakasvu ja mahdollisuudet

Ei ole kovinkaan kauaa siitä kun termi “vaihtoehtoinen lääketiede” herätti useimmissa ihmisissä mielikuvia poppamiehistä ja lumelääkkeistä. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Viime aikoina yhä useammat lääketieteen asiantuntijat ovat alkaneet hyväksyä erilaisia vaihtoehtoisia lääkkeitä ja hoitomuotoja, joita ei aiemmin ole hyväksytty tai joita ei ole ollut olemassakaan. Voidaan jopa sanoa, että vaihtoehtoinen lääketiede on tällä hetkellä muodissa.

Parhaat mahdollisuudet vaihtoehtoisella lääketieteellä on silloin kun sille annetaan tilaa kasvaa perinteisen lääketieteen rinnalla. Puhutaan niin sanotusta integratiivisesta lääketieteestä, jossa ei suljeta pois kumpaakaan vaihtoehtoa. Sekä perinteisen että vaihtoehtoisen lääketieteen perimmäisenä tarkoituksena on parantaa sekä lisätä ihmisten hyvinvointia ja yhä useammin nähdään, että lääketieteen maailmassa on tilaa monenlaisille hoitomuodoille. 

Mitä vaihtoehtoiset lääkkeet ovat?

Täydentävät ja vaihtoehtoiset lääkkeet ovat lääketieteen haara, joka pitää sisällään sellaisia tuotteita, hoitomuotoja ja muita käytäntöjä, jotka eivät yleensä kuulu perinteisen länsimaisen lääketieteen piiriin. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä olisi uusi tuote. Monet sellaiset vaihtoehtoiset lääkkeet, jotka ovat vasta hiljattain tulleet suosituiksi länsimaissa, ovat olleet käytössä muualla maailmassa jopa vuosituhansien ajan. Toisaalta on myös monia sellaisia vaihtoehtoisiksi lääkeiksi luokiteltavia tuotteita, jotka on löydetty vasta hiljattain.

Integratiivisen ja holistisen lääketieteen puolestapuhujat alleviivaavat, että vaikka erilaiset lääkkeistä ja toimenpiteistä on ollut apua miljardeille ihmisille ympäri maailmaa, voidaan myös esimerkiksi oikeanlaisella ruokavaliolla, luonnonmukaisilla ravintolisillä, vitamiineilla, yrteillä ja akupunktiolla saavuttaa halutunlaisia tuloksia. Erilaiset elämäntapaan liittyvät valinnat kuten säännöllinen liikunta ja esimerkiksi tupakoimattomuus vaikuttavat niin ikään suoraan ihmisen hyvinvointiin. 

Monet suosivat luontaistuotteita, jotka koetaan puhtaammiksi ja turvallisemmiksi vaihtoehdoiksi kemikaaleihin verrattuna. Nykyään eräs eniten kiinnostusta herättävistä vaihtoehtoisista lääkkeistä on kannabidiolista valmistettu CBD-öljy, jonka on huomattu tarjoavan apua monenlaisiin vaivoihin. Markkinoilla on valtavasti tarjontaa erilaisten kannabinoidiyhdisteiden suhteen, mutta valitettavasti myös niiden laatu vaihtelee suuresti. Korkealaatuisen CBD-öljyn kriteerit on järkevää selvittää ennen tuotteen hankkimista, jotta oikeanlaisen tuotteen valinta olisi helpompaa.


Vaihtoehtoisen lääketieteen globaali kasvu

Erilaisten vaihtoehtoisten ja täydentävien lääkkeiden odotetaan kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien kuluessa. Yksi syy tähän on monessa maassa kallis terveydenhuolto, jonka seurauksena yhä useammat kääntyvät mieluummin muiden vaihtoehtojen puoleen. Toisaalta lääketieteen ammattilaisten suhtautuminen vaihtoehtoisiin lääkkeisiin on aiempaa suopeampaa. Monessa maassa myös lainsäädäntöä on muokattu vaihtoehtoisten lääkkeiden osalta edullisemmaksi, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia. Vaihtoehtoisen lääketieteen markkinakasvun odotetaan olevan erityisen vauhdikasta tulevina vuosina. 

Eräs vaihtoehtoisen lääketieteen suurimmista haasteista on se, ettei kaikkien lääkkeiden ja hoitomuotojen toimivuutta ole todistettu tieteellisin kokein. Tutkimustulosten puute herättää luonnollisesti joissain epäluuloa. Sitä mukaa kun kuluttajien kiinnostus uudenlaisia vaihtoehtoja kohtaan kasvaa, tutkitaan eri lääkkeiden toimivuutta ja tehoa entistä laajemmin. Vaihtoehtoinen lääketeollisuus on hurjassa kasvussa ja suosituimpien lääkkeiden johtavat valmistajat pyrkivät kilvan  todistamaan kliinisesti tuotteidensa toimivuuden.

Euroopan markkinat johtoasemassa

Vaihtoehtoisten hoitomuotojen maailmanlaajuista suosiota tarkasteltaessa Eurooppaa voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä maantieteellisistä segmenteistä. Myös tulevaisuudessa Euroopan markkinat tulevat muodostamaan merkittävän osan vaihtoehtoisen lääketieteen markkinoista etenkin kasvi- ja yrttipohjaisten lääkkeiden suosion lisääntyessä ja niiden tullessa entistä helpommin kuluttajien saataville.

Tällä hetkellä vaihtoehtoisen lääketieteen saralla suurimpia toimijoita ovat muun muassa Herb Pharm, Yoga Tree, Pure Encapsulations Inc. Sekä Nordic Naturals. Vuosi toisensa jälkeen kilpailu on kuitenkin kiristynyt ja mukaan on tullut uusia ja mielenkiintoisia vaihtoehtoja tarjoavia yrityksiä. Tämän ovat huomanneet myös sijoittajat. Näillä markkinoilla eletään nyt todellista murroskautta ja tuleviin vuosiin kohdistuu valtavasti odotuksia.

Comments are closed.