Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Vastuullisuus markkinointikeinona

Vastuullisuus on tullut vähitellen entistä monipuolisemmin esiin myös yritysten markkinoinnissa. Isoilla pörssiyhtiöillä se on ollut siellä jo pidemmän aikaa, mutta vastuullisuus merkitsee lähes jokaiselle sanan lukijalle eri asiaa. Useimmat meistä näkevät vastuullisuuden sellaisena toimina, jotka varmistavat työntekijöille palkat ja valtiolle verotulot, mutta vastuullisuus on paljon muutakin. Miten yritykset voivat siis hyödyntää hyviä omia prosessejaan ja toimintakulttuuriaan markkinoinnissa?

Netti ja vastuullisuus

Mutta vastuullisuus on paljon muutakin kuin vain palkat ja lakien noudattaminen. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioi koko ympärillä olevan yhteiskunnan. Nettikasinoilla se on esimerkiksi tarkoittanut viime aikoina, että monet ovat tehneet paikallista hyväntekeväisyyttä jakaen mm. ruokaa ja terveydenhuollolle välineitä.

Vastuullisuuden monet puolet

Koska vastuullisuus on niin monisäikeinen asia, se että jokin iso yritys kertoo toimivansa vastuullisesti ei vielä kerro mitään. Siksi mekin olemme mukana uudessa suomalaisessa hankkeessa, missä tarkoituksena on löytää yhteinen mittaristo, millä voidaan mitata yrityksen vastuullisuus. Lukema ei tietenkään kerro kaikkea, mutta se kertoo ainakin sen, kuinka monipuolisesti yritys huomioi erilaiset vastuullisuuteen liittyvät asiat. Voi hyvinkin olla, että yritys huomioi tietyt asiat todella hyvin, mutta ei ole edes ajatellut osaa siihen liittyvistä osatekijöistä, koska ne eivät liity suoraan yrityksen toimintaan. Moni vastuullisuuden osatekijä onkin osa yhteiskuntaa ja kehitystä tulevaisuutta kohti. Yrityksen joka miettii näitä asioita, tulisi nähdä itsensä suuremmassa kuvassa kuin vain omien toimiensa kautta.

Elinkeinoelämän keskusliitto on kirjannut hyviä asioita, jotka liittyvät vastuullisuuteen. Heidän ajatuksensa pohjautuu kolmeen perusasiaan eli taloudelliseen, inhimilliseen sekä ympäristön vastuullisuuteen, ja jo näiden kolmen asian parista löytyy monia asioita, joita yritysten pitäisi miettiä omassa toiminnassaan. Kyse ei välttämättä ole edes rahasta, vaan toimintaohjeista, kulttuurista.

Vastuullisuus markkinointikeinona

Jo nyt monet yritykset kertovat kotisivuillaan olevansa vastuullisia ja esittelevät erilaisia lentäviä lauseita ja hienoja videoita. Monet näistä tarkoittavat hyvää ja ovat täysin toimivia, mutta keskivero kansalainen ja kuluttaja on ajautunut termien ja sanojen viidakkoon, mistä yksikään lukija ei ota mitään selvää. Yritysten vastuullisuus sanomat eivät ole toisiinsa nähden verrannaisia ja yritysten markkinoinnissa käyttämät ”Olemme alamme vastuullisin toimija” ei perustu mihinkään yhteisiin mittariin vaan jonkinlaiseen otantaan pienestä määrästä yrityksiä ja sitten sovittuihin ala kohtaisin kriteereihin.

Vastuullinen yritys on toimiva ja hyvä markkinointisanoma ja sitä tulee arvostaa, mutta meidänkin mukaan lähtö uuden vastuullisuusmittarin kehittämiselle juontaa juuri tähän nykyiseen tilanteeseen, missä mikä tahansa yritys voi kertoa olevansa vastuullinen, mutta meillä ei ole mitään keino verrata eri yritysten vastuullisuus tekoja keskenään.

Ehkä tilanne muuttuu tulevien parin vuoden aikana ja Vastuullinen Suomi-hanke tuottaa meille kansallisen mittariston, jolla voimme alkaa mitata yritysten vastuullisuutta ja kertoa vastuullisuudesta yhdessä paikassa, koostetusti. Samalla saamme paikan, mistä yritykset voivat hakea apua oman vastuullisuutensa määrittelemiseksi ja parantamiseksi.

Comments are closed.