Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Verkkolompakot vs fyysiset Bitcoin lompakot

Bitcoinin käytön yleistyessä globaalisti hurjaa tahtia, yhä useamman kauppapaikan hyväskyessä niitä maksutapana sekä yhä useamman ihmisen sijoittaessa varallisuttaan niihin, ovat ihmiset alkaneet miettiä myös parasta säilytyspaikkaa tälle varallisuuden muodolle. Kun perinteisten arvopapereiden osalta on miltei itsestään selvää, että niiden säilytyspaikkana toimii sama palveluntarjoaja tai pankki kuin niiden kauppapaikkanakin, on kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin välillä olemassa huomattavasti suurempi kahtiajako omistusten turvallisessa säilytyksessä. Bitcoinia nimittäin säilytetään eräänlaisissa “lompakoissa”, jotka toimivat ikään kuin perinteinen tili, jolla joko valuuttaa tai arvopapereitasi säilyttäisit. Bitcoin-lompakot eivät kuitenkaan ole niinkään yksinkertainen asia, jolta ne aluksi saattavat kuulostaa.

Siinä missä on selvää, että Bitcoinin säilyttämiseen tarvitaan Bitcoin-lompakko, ei kuitenkaan Bitcoinin säilyttämismuodosta ole niinkään vahvaa konsensusta. Bitcoin-lompakot voidaan nimittäin jakaa verkossa toimiviin ja fyysisiin lompakoihin. Verkossa toimivat Bitcoin-lompakot lienevät ylivoimaisesti yleisempiä kuin fyysiset lompakot, muun muassa helppokäyttöisyytensä sekä ilmaisuutensa tai edullisen hintansa vuoksi. Tämän lisäksi ovat verkossa toimivat lompakot yleisesti ottaen palautettavissa, vaikka itse laite, jolla lompakkoa olet käyttänyt sattuisikin hukkumaan. Verkossa toimivan Bitcoin-lompakon palauttaminen kuitenkin yleisesti ottaen edellyttää lompakosta riippuen joko pitkän salasanan tai useiden salausfraasien ja turvasanojen muistamista varojesi turvallisuuden varmistamiseksi.Fyysisen lompakon tapauksessa on lompakkosi palauttaminen kuitenkin käytännössä mahdotonta, mikäli satut itse fyysisen laitteen kadottamaan. Tämän lisäksi ovat useat fyysiset Bitcoin-lompakot myös salasanalla suojattuja, osan sisältäessä suojamekanismin, jossa lompakon varat katoavat riittävän monen väärän salasanayrityksen jälkeen.

Fyysisitä sekä verkossa toimivaa Bitcoin-lompakkoa toisiinsa verrattaessa onkin syytä ottaa huomioon ennen kaikkea lompakkoa käyttävän henkilön omat tarpeet ja toiveet. Mikäli Bitcoinia aiotaan ainoastaan pitää lompakossa mahdollisimman pitkään, ja halutaan samalla olla erittäin varmoja siitä, ettei kukaan ulkopuolinen pääse lompakkoon käsiksi, on tällöin fyysinen lompakko ehdottomasti paras vaihtoehto. Fyysisen lompakon käytössä on kuitenkin omat riskinsä etenkin hajamielisellä henkilöllä. Tämän lisäksi on fyysinen lompakko käytömukavuudeltaan myös huomattavasi huonompi, etenkin lompakon ollessa säännölisessä aktiviisessa käytössä. Verkossa toimiva Bitcoin-lompakko onkin siis erinomainen ratkaisu etenkin niille käyttäjille, jotka kykenevät luopumaan kaikkein korkeimmasta turvatasosta saadessaan vastineeksi huomattavasti helppokäyttöisemmän ja käytännöllisemmän vaihtoehdon Bitcoin-varojensa hallinnointiin. Etenkin käyttäjille, jotka uskovat käyttävänsä omistamiaan Bitcoineja säännöllisessä kaupankäynnissä, on verkossa toimiva lompakko useassa tilanteessa parempi vaihtoehto.

Päätettyäsi käyttämäsi lompakkotyypin, on jo korkea aika tutustua Bitcoinin ostoprosessiin itsessään. Selkeällä suomenkielellä on kuitenkin suorastaan surullisen vaikeata. Onneksemme Sijoitusrahastot.orgin opas Bitcoiniin sijoittamiseentarjoaa kuitenkin yksinkertaiset ohjeet tähän prosessiin niin vasta-alkajalle, kuin kokeneemmallekin sijoittajalle. Seuraamalla näitä ohjeita, kykenet takuulla selviämään tästä prosessista helposti, kumman tahansa lompakkotyypin sitten päädyitkään valitsemaan omaan käyttötarkoitukseesi.

Comments are closed.