Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Voidaanko sinun työsi digitalisoida, tai muuttaa etätyöksi?

Etätyöt ovat töitä jotka sopivat parhaiten sellaisiin tehtäviin, joissa ei tarvita fyysistä läsnäoloa tiimikavereiden, asiakkaiden tai laitteiden lähellä. Esimerkkejä mahdollisista etätyön aloista ovat:

  1. Ohjelmointi ja tietokoneiden käyttöön liittyvät tehtävät
  2. Kirjoittaminen, kääntäminen ja toimittaminen
  3. Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi
  4. Graafinen suunnittelu ja muut luovat tehtävät
  5. Taloushallinto ja kirjanpito
  6. Henkilöstöhallinto ja rekrytointi
  7. Koulutus ja valmennus

Näiden tehtävien lisäksi monet muutkin työt voivat olla mahdollisia etänä, jos työnantaja ja työntekijä löytävät toimivat tavat kommunikoida ja järjestää työt.

Työn siirtäminen digiin

Työn siirtäminen digiin tarkoittaa prosessia, jossa fyysinen tai manuaalinen työ muutetaan digitaaliseen muotoon ja siirretään tietokoneisiin tai muihin sähköisiin laitteisiin. Tällä tavoin työ voidaan suorittaa tehokkaammin ja nopeammin, ja se voi myös mahdollistaa uusia työtapoja, kuten etätyön. Tämä prosessi voi sisältää esimerkiksi asiakirjojen skannaamista ja tallentamista sähköisessä muodossa, tietojen syöttämistä tietokantoihin, automatisoitujen työkalujen käyttöönottoa ja digitaalisten tiedostojen jakamista tiimin kesken. Työn siirtäminen digiin voi parantaa työn tehokkuutta, vähentää virheitä ja tehdä työprosessista joustavamman.

Onko tehokkuus sama kuin parempi asiakaskokemus

Aina ei ole hyvä hakea sitä parasta, optimoitua tehokkuutta. Vai mitä olet mieltä siitä, kun haluaisit käydä pankissa, mutta se on avoinna vain tiistaisin kello 11-12.30…..

Tehokkuus ja parempi asiakaskokemus eivät ole välttämättä täysin yhteneväisiä asioita, mutta ne voivat olla tietyissä tapauksissa sidoksissa toisiinsa. Tehokkuus tarkoittaa yleensä työn tekemistä nopeammin, paremmin tai pienemmällä vaivalla, kun taas parempi asiakaskokemus tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ja odotusten huomioimista ja tyytyväisyyttä.

Joskus tehokkaampi työnteko voi johtaa parempaan asiakaskokemukseen, esimerkiksi jos asiakkaan tarpeet hoidetaan nopeammin ja tarkemmin. Toisaalta, jos työntekijät keskittyvät pelkästään tehokkuuteen, voi asiakkaan kokemus jäädä huomiotta, mikä voi johtaa heikompaan asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tärkeää on löytää tasapaino tehokkuuden ja asiakaskokemuksen välillä. Parhaimmillaan tehokkuus voi lisätä asiakaskokemusta, kun työntekijät voivat keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja asiakkaat saavat nopeaa ja laadukasta palvelua.

Työn siirtäminen etätyöksi

Työn siirtäminen etätyöksi vaatii useita asioita. Ensinnäkin, tarvitaan tarvittavat teknologiset välineet, kuten tietokone, internet-yhteys ja tarvittavat ohjelmistot, jotta työntekijä voi suorittaa tehtävänsä etänä. Lisäksi tarvitaan hyvä kommunikaatio- ja yhteistyökyky, jotta työntekijä voi pitää yhteyttä tiimikavereihin ja esimiehiin ja tarvittaessa työskennellä yhdessä projektin etenemiseksi.

Työn siirtäminen etätyöksi edellyttää myös luottamusta työntekijän ja työnantajan välillä. Työnantajan on luotettava työntekijän kykyyn hoitaa työnsä etänä ja työntekijän on oltava vastuullinen ja luotettava työskennellessään omassa ympäristössään.

Etätyöskentelyyn siirtyminen voi myös vaatia uudenlaista ajattelutapaa työntekijöiltä. Työntekijöiden on ehkä mukauduttava uusiin työskentelytapoihin ja opittava hallitsemaan aikansa ja työtehtävänsä uudella tavalla.

Comments are closed.