Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Yritysviestintä ja ulkoinen näkyvyys: yrityksen oma liiketila on tärkeä mainospinta

Jos yrityksellä on oma liiketila, senkin käyttö oman toiminnan markkinointiin on tärkeätä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ikkunateippi voi olla esimerkiksi apuna asiakkaiden huomion saamiseksi, mutta myös lisämyynnin saamisessa.

Liiketila mainospintana

Yrityksen oma liiketila on erittäin tärkeä mainospinta ja osa yrityksen ulkoista näkyvyyttä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu liiketila voi houkutella uusia asiakkaita, erottaa yrityksen kilpailijoista ja lisätä yrityksen tunnettuutta.

Liiketilan suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota muutamiin tärkeisiin seikkoihin:

  1. Brändin esille tuominen: Liiketilan tulee tuoda esiin yrityksen brändiä ja sen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Seinäpinnoissa, ikkunoissa ja ovissa voidaan käyttää yrityksen logoa, valokylttejä ja iskulauseita, jotka tuovat esiin yrityksen viestin.
  2. Ulkoasu ja viihtyisyys: Liiketilan ulkoasu ja viihtyisyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaiden viihtyvyyteen ja kävijöiden määrään. Liiketilan tulee olla siisti ja houkutteleva, ja se voi sisältää esimerkiksi viihtyisiä istuimia ja kasveja.
  3. Ikkunateippaus ja mainostaulut: Ikkunateippaus ja mainostaulut ovat tehokkaita tapoja lisätä liiketilan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Ikkunateippauksilla voidaan esimerkiksi markkinoida yrityksen erikoistarjouksia ja mainostauluilla voidaan kertoa uusista tuotteista tai palveluista.
  4. Valaistus: Liiketilan valaistus on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa sen houkuttelevuuteen ja näkyvyyteen. Hyvin suunnitellulla valaistuksella voidaan tuoda esiin yrityksen logoja, tuotteita ja palveluita, ja se voi auttaa erottamaan yrityksen kilpailijoista.
  5. Esteettömyys: Liiketilan tulee olla esteetön ja esteettömästi suunniteltu, jotta kaikki asiakkaat voivat käyttää sitä. Esteetön liiketila voi houkutella myös sellaisia asiakkaita, jotka etsivät esteetöntä palvelua.

Kaiken kaikkiaan yrityksen oma liiketila on tärkeä osa yrityksen ulkoista näkyvyyttä ja markkinointia. Hyvin suunniteltu ja toteutettu liiketila voi houkutella uusia asiakkaita ja kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja brändiä.

Esteettömyys liiketiloissa

Esteettömyys liiketiloissa tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaat voivat käyttää liiketilaa riippumatta esimerkiksi vammaisuudesta, iästä tai muista rajoitteista. Esteetön liiketila on tärkeä, sillä se mahdollistaa kaikkien asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja asiointimahdollisuuden.

Liiketilan esteettömyyden huomioiminen alkaa jo liiketilan suunnittelusta. Liiketilan suunnittelussa on tärkeää huomioida, että tilaan on helppo päästä ja liikkua. Esimerkiksi kynnysten poistaminen ja riittävän leveät ovet ovat tärkeitä esteettömyyden kannalta. Myös liiketilan sisätiloissa tulee huomioida esteettömyys, kuten kulkureittien leveydet, riittävä tila pyörätuoliasiakkaille ja matalat hyllyt.

Lisäksi esteettömyyden huomioiminen liiketilassa voi olla myös hyödyllistä yritykselle. Esteettömät liiketilat houkuttelevat laajempaa asiakaskuntaa, joka voi koostua esimerkiksi ikäihmisistä, liikuntarajoitteisista henkilöistä tai lapsiperheistä. Esteetön liiketila voi myös olla kilpailuvaltti, joka erottaa yrityksen muista saman alan yrityksistä.

Yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota esteettömyyteen myös markkinoinnissaan ja viestinnässään. Esteettömyydestä kertominen esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla tai some-kanavissa voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita ja kertoo yrityksen arvoista. Lisäksi esteettömyyden huomioiminen voi olla osa yrityksen vastuullisuus- ja kestävän kehityksen strategiaa.

Kaiken kaikkiaan esteettömyys liiketiloissa on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja asiakaspalvelua. Esteetön liiketila takaa kaikkien asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja mahdollisuuden asioida yrityksessä.

Sähköpostimarkkinointi kanavana yrityksen kontaktoinnissa

Sähköpostimarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista kontaktoitua asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se on suhteellisen edullinen tapa tavoittaa suuri yleisö nopeasti ja helposti. Sähköpostimarkkinointia voidaan käyttää myös olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseen ja heille tarjottavien palvelujen tai tuotteiden myyntiin. Sähköposti on kuitenkin yksi tärkeä väline niin asiakaspostin hoitamiseen, kuin potentiaalisten uusien tilausten saamiselle. Jos sähköpostimarkkinointi on teillä mietinnässä, niin käväise vaikka lukemassa ertuki.fi sivuston digimarkkinointi vinkkejä.

Seuraavat ovat joitakin sähköpostimarkkinoinnin etuja:

  1. Kustannustehokkuus: Sähköpostimarkkinointi on suhteellisen halpa markkinointikanava verrattuna perinteisiin markkinointikanaviin, kuten painettuun mainontaan ja televisiomainontaan.
  2. Nopeus: Sähköpostimarkkinointi on nopea tapa tavoittaa suuri yleisö lyhyessä ajassa.
  3. Personointi: Sähköpostimarkkinoinnilla voidaan lähettää personoituja viestejä kullekin vastaanottajalle, mikä lisää viestin vaikuttavuutta ja parantaa vastausprosenttia.
  4. Seurattavuus: Sähköpostimarkkinointia voidaan seurata ja analysoida helposti, mikä mahdollistaa kampanjan tehokkuuden ja menestyksen seuraamisen.
  5. Muokattavuus: Sähköpostimarkkinointia voidaan muokata nopeasti ja helposti vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sähköpostimarkkinointiin liittyy myös haasteita, kuten roskapostin ongelma ja sähköpostilistojen ylläpidon haasteet. Sähköpostimarkkinointia tulee käyttää vastuullisesti ja noudattaen paikallisia tietosuojalakeja, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Comments are closed.