Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Miten käyttää sosiaalista mediaa älykkäästi nettikasinoiden markkinointiin

Nykyään sosiaalisen median markkinoinnissa käytetään myös ns SMART eli älykästä, nokkelaa systematiikkaa. Tämä amerikkalaisten kehittämä tai keräämä ajatusmalli, on toimiva myös nettikasinoiden käyttöön heidän sosiaalisen median markkinointiin, kuten myös minkä tahansa muunkin aktiivisesti omia palveluitaan markkinoille ajavan toimijan ohjeeksi.

Esimerkiksi uudet mobiilipelit ja niiden markkinoille saattaminen voisi hyödyntää SMART ajattelua. Missä selkeinä tavoittein voisi olla uusien potentiaalisten pelaajien kontaktointi, pelin kuvien näyttäminen mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä, pelin testilinkin jakaminen mahdollisimman monelle sivustolle jne.

Mistä siis SMART ajattelussa ja kehyksessä on kyse?

SPECIFIC eli ole tarkkana

Tämä tarkoittaa, että markkinoinnin tavoitteiden tulee olla asetetut ja niiden pitää olla kohdistetut tavoitteisiin, jotka ovat todellisia. Ilman selkeitä tarkkoja tavoitteita, voi tavoitteet olla liian häilyviä, joten lopussa on aina mahdollisuus kertoa lopputulema oman maun mukaan – vaikkei olisi oikeasti tavoittanut mitään. Tässä vaiheessa suunnitelmaa pitää myös asettaa oikeat resurssit tekemään oikeat tehtävät.

Mitattavat arvot tulee olla oikeina numeroina ja esimerkiksi myynninkasvu pitää tavoitteessa olla ennemmin +10% kuin että tavoitellaan pientä kasvua. Tai esimerkiksi sosiaalisen median tykkääjien kasvutavoite pitää olla tietty luku kuten 1000 tykkääjää, jotta sitten voidaan välitarkastuksissa nähdä miten ollaan edistytty. Muita mitattavia lukuja voivat olla kotisivujen kävijöiden määrä, tilausten kappalemäärät, mainonnan kulut/uusi tykkääjä jne. Näillä luvuilla sitten jatkossa tehdään vertailuja tulevien suunnitelmien ja kampanjoiden kanssa.

MEASURABLE eli mitattavuus

Suunnitelma vaatii selkeän mitattavuuden myös onnistumiselle. Vain selkeä mitattavuus kertoo lopussa, miten suunnitelma onnistui ja mitä pitää tehdä seuraavalla kerralla eri lailla. Kuinka paljon, koska, kuinka usein –  tällaiset seikat auttavat tulevissa projekteissa.

Mitattavuus on aina suunnitelmien seurannassa ja jälkianalyysissä tärkeätä, on sitten ollut käytössä millainen suunnitelma tahansa, on se koskenut sosiaalista mediaa, Google adwords kampanjaa tai mitä onkaan, jokainen markkinointikampanja pitää olla mitattavissa, jotta jatkossa voidaan tehdä edellistä kenties vieläkin paremmin toimiva kampanja.

ATTAINABLE eli saavutettava

Attainable tarkoittaa, että markkinointisi tavoitteiden pitää olla haastavat mutta realistiset eli töitä tekemällä ja pienellä onnella saavutettavissa olevat. Samalla kun suunnitellessa miettii tavoitteiden saavuttamista voi tulla löytäneeksi ongelmia suunnitelmassa, jotka vaativat ratkaisua ennen tavoitteiden todellista saavutettavuutta. Voi olla, että markkinointisuunnitelma on liian monisäikeinen eikä sinulla ole tiimissä tarpeeksi henkilöitä sitä suorittamaan tai suunnitelma on liian korkealentoinen ja tavoitteellinen, eikä sinulle ole tiimissäsi tarpeeksi osaamista sen läpiviemiseksi kunnialla.

RELEVANT eli ajanmukainen tai Realistic

Relevantti tarkoittaa käytännössä sitä, että tekemäsi suunnitelma on oikeasti tarpeellinen ja hyödyllinen. Ettei suunnitelmaa ole tehty vain siksi koska sellaiseen on totuttu tai sellainen on määrätty tehtäväksi ja siihen on todellisuudessa vain listattu jo nykyään tehtävät työt hieman eri lailla ja kaunisteltuna.

Relevanttiuden määrittelee todelliset liiketaloudelliset tavoitteet, niiden priorisointi ja suunnitelman arvot ja tavoitteet niihin verrattuna.

Tässä yksinkertaisesti tärkeintä on olla itselleen rehellinen ja kertoa asiat niin kuin ne ovat, eikä piiloutua hienojen kaavioiden ja kauniiden sanojen taakse, jotka eivät kuitenkaan kerro kenellekään mitään.

TIME-BOUND eli aikaa liittyvä

Suunnitelmalla pitää olla aloitus ja päättymispäivä, jotta voidaan verrata alkutilannetta lopputilanteeseen ja tavoitteena olleisiin tavoitteisiin, jotka siis olivat mitattavia. Suunnitelman aikana pitää luonnollisesti aika ajoin tarkistaa, että suunnitelmaan merkityt tehtävät tulevat tehdyksi ja siksi suunnitelmaan kannattaa laittaa myös ns. milestone, eli väliaikamerkkejä, joiden tullessa tarkistetaan. että suunnitelma toimii. Jos suunnitelma ei tarkistuspisteellä toimi, sitä pitää kenties muuttaa tai se pitää heittää sellaisenaan romukoppaan ja tehdä kokonaan uusi alusta alkaen.

Eikä ainoastaan sosiaalisen median kampanjoissa, vaan muutenkin – deadline eli projektin päätöspäivä pitäisi aina olla merkittynä, muuten työt saattavat jäädä odottamaan sitä ”sopivaa” päivää.

Comments are closed.