Markkinointia ja sisällöntuotantoa
myynti@kettumarkkinointi.fi

Laadukkaan markkinointisisällön tuottaminen

Vetoavan ja laadukkaan markkinointisisällön tuottaminen saattaa joskus olla haastavaa. On kuitenkin olemassa perusasioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota laadukkaan ja houkuttelevan tekstin luomisessa.

Oli asiakkaasi kuka tahansa, laatuun kannattaa panostaa. Asiakas saattaa olla niin nettikasino kuin jokin media-alan toimija, mutta kaikille on yhtä lailla tärkeää, että kirjoitettu sisältö on huolella tehty. Sisällöntuotannon ammattilainen osaa kirjoittaa melkein aiheesta kuin aiheesta ja vaihtaa tyylilajeja kuin lennosta. Ennen, kun tekstiä aletaan luomaan, on syytä pohtia, kenelle tekstiä luodaan, eli mikä on kohderyhmä, ja toisaalta mihin tarkoitukseen. Lisäksi on paljon muita seikkoja, joihin sisällöntuottaja kiinnittää työssään huomiota. Aluksi näitä asioita voi joutua kertaamaan mutta varsinaiselta ammattilaiselta ne tulevat kuin luonnostaan osana työntekoa.

Mieti kenelle kirjoitat

Hyvä kirjoitettu sisältö puhuu aina kohderyhmänsä kieltä. Kohderyhmään mukautettu kieli vetoaa lukijaan ja saa hänet samastumaan tekstiin. Kannattaa siis miettiä, kirjoitatko esimerkiksi nuorelle kaupunkilaiselle vai ikäihmisille ympäri Suomen.

Huomiota herättävät otsikot ja ytimekäs johdanto

Otsikko on tärkeä elementti artikkelia tai tekstiä luodessa. Otsikko on ensimmäinen asia, johon lukija kiinnittää huomiota. Parhaimmillaan otsikko on informatiivinen ja herättää kiinnostusta. Otsikon avulla lukija saadaan kiinnostumaan varsinaisesta tekstisisällöstä.

Otsikon lisäksi myös johdannolla on tärkeä merkitys sen kannalta, jatkaako lukija pidemmälle vai ei. Johdannon tulee olla ytimekäs ja usein kannattaa mennä suoraan asiaan. Lukijan tulee johdannon perusteella saada selkeä kuva siitä, mistä tekstissä oikein on kyse. Varsinkin suomalainen lukijakunta tykkää, kun mennään suoraan asiaan, eikä lukijaa ole missään nimessä tarve pitää jännityksessä tekstin loppuun saakka. Päinvastoin pahimmassa tapauksessa kiinnostus ehtii lopahtaa jo ennen puolivälin. Voitathan lukijan puolelleen siis jo johdannossa. Loppu teksti sitten vahvistaa lukijan saamia mielikuvia ja saa kiinnostuksen kasvamaan entisestään.

Tekstin tulee olla ajankohtainen ja erottua joukosta

Tekstin tulee olla paitsi hyödyllinen niin myös ajankohtainen. Lisäksi tekstin tulee erottautua joukosta. Monesti kannattaa keskittyä päivän polttaviin aiheisiin samalla, kun tekstin tavoiteviesti saadaan helposti läpi. Sisällöntuottajan tulee siis työnsä ohessa seurata, mitä ympärillä oikein tapahtuu. Itseään kannattaa jatkuvasti ruokkia uusilla ideoilla ja näkökulmilla. Ammattilainen seuraa monenlaisia medioita ja tietää, mistä tänä päivänä puhutaan ja ollaan kiinnostuneita. Parhaimmillaan sisällön kirjoittaminen on niin tarinan kerrontaa kuin markkinointia, eikä näitä kahta välttämättä tarvitse erottaa toisistaan.

Viilaa ja viimeistele

Kielioppia kannattaa aina silloin tällöin kerrata ja huolehtia, että teknisesti sisältö on moitteetonta. Mikään sisältö ei ole laadukasta, jos siinä vilisee kielioppivirheitä. Kannattaa siis ehdottomasti oikolukea omaa tekstiä.

Kirjoittaessa voidaan leikitellä erilaisilla tyylilajeilla riippuen siitä, mistä ollaan kirjoittamassa. Myös toimintaan kehottaminen toimii sisältömarkkinoinnissa. Voit käyttää tekstissä muutamia fraaseja, jotka kehottavat lukijaa toimimaan mutta älä kuitenkaan liioittele asian kanssa. Tekstin tulee lopulta olla myös uskottavaa.

Myös kommunikaatio asiakkaan kanssa on tärkeää: sisältömarkkinoinnissa tarvitaan tavoitteita ja niistä on hyvä keskustella asiakkaan kanssa. Kun tavoitteet ja strategiat ovat selvillä, voidaan aloittaa laadukkaan sisällön tekeminen.

Comments are closed.